Otthonosság, Minőség
Jobbá tehető a világ!
Főoldal > Általános iskola

 

Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Általános iskola

  Felvételi tájékoztató 2019/2020

 

Kedves Szülők! 

Fontos döntés előtt állnak, hiszen gyermeküknek iskolát keresnek.

Szeretettel ajánljuk a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont általános iskoláját azoknak a családoknak, akik fontosnak tartják az együttműködést gyermekük iskolájával, elfogadják intézményünk és a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek rendje által közvetített értékeket.

Szerzetesi fenntartású katolikus iskolaként fontosnak tartjuk:

 • gyermekeink ráhangoló közös imádsággal, beszélgetéssel kezdjék és zárják iskolai napjukat,
 • vegyenek részt az iskola által szervezett lelki napokon, ünnepeken, szentmiséken, zarándoklatokon,
 • nyitott szívvel jöjjenek diákjaink családtagjai is közösségi programjainkra.

Azok jelentkezését várjuk, akik

 • örömmel veszik, hogy felfedeztető módszerekkel, élménypedagógiai eszközökkel, kooperatív technikák alkalmazásával dolgoznak pedagógusaink,
 • szívesen járatják gyermekeiket zeneiskolánkba, ahol megtapasztalhatják a tanulást segítő zene fejlesztő erejét, valamint az alapozó év elteltével 14 hangszer közül választhatnak,
 • fontosnak tartják, hogy gyermekük a magyar néphagyományokon keresztül megismerje gyökereit,
 • ha szeretnék, hogy gyermekük bekapcsolódna a tanítási időn kívül szervezett izgalmas szakkörök valamelyikébe, többek között bajvívó, sportkör, kiskukta, programozó, népi alkotóműhely és játszóház, olvasókör, sakk, nyelvi- és Rubik-szakkör…

Regisztrált tehetségpontként nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink képességeinek minél hatékonyabb kibontakoztatására, ugyanakkor fejlesztő, felzárkóztató programokat is kínálunk.

Előkészítő foglalkozásaink

 

A magabiztosan, lelkesen kezdő elsős a maga természetességével kutatja a világot, napi tevékenységeiben sikerélményhez jut. Felismerve azt a tényt, hogy a mai iskolarendszerben nincs megfelelő átmenet a játékos óvodából a teljesítményközpontú iskolába, az iskola előkészítő programunk létrehozásával a kudarcmentes iskolakezdés élményét tűztük zászlónkra.  Az évek óta eredményesen működő élménypedagógiai módszerekre épülő iskola előkészítő programunk a gyermekek számára elegendő időt biztosít az iskolássá váláshoz, valamint sok örömet okoz a hozzánk érkezőknek.

Tanulói jelentkezés

A tanulók jelentkezéséhez kérjük, hogy hozzák magukkal:

 • a gyermek óvodai szakvéleményét, vagy annak másolatát (amennyiben rendelkezésre áll)
 • a honlapról letölthető jelentkezési lapot (rövid egy oldalas jellemzés a gyermekről, az iskolaválasztás rövid indoklása)
 • a honlapról letölthető szülői nyilatkozatot a felvételi eredmény értesítésének módjáról
 • Pedagógiai Szakszolgálati dokumentum (ha rendelkezésre áll)

 

Amennyiben nem elektronikus úton kérik az értesítést, akkor kérünk a jelentkezési laphoz 2 db megcímzett és felbélyegzett borítékot csatolni szíveskedjenek, hogy a beiratkozással kapcsolatos kiemelt információkról tájékoztató anyagot küldhessünk.

Beiratkozás időpontja

A 2019/2020 tanévre vonatkozó általános iskolai beíratás az alábbi időpontokban lesz:

 • 2019. április …. (csütörtök), 8:00- 17:00h  
 • 2019. április ….. (péntek), 8:00- 17:00h

 

A pontos időpont később kerül kihirdetésre.

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • Eredeti óvodai szakvélemény
 • Anyakönyvi kivonat másolata
 • A gyermek személyi igazolványa
 • A tanuló és a gondviselő tartózkodási helyét, lakcímét igazoló kártya
 • A tanuló TAJ kártyája
 • Külföldi állampolgárságú gyermek esetén letelepedési, munkavállalási, stb. engedélyek
 • Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az ezt igazoló okirat (pl. gyermek-elhelyezési határozat)
 • Az iskola honlapjáról letölthető:
  • tanulói adatlap
  • szülői nyilatkozat közös gyermekfelügyeleti jogról mindkét szülő által aláírva
  • szülői nyilatkozat életvitelszerű lakhelyről
 • Étkezési térítési díj kedvezmény igényléséhez (fénymásolatban):
  • Tartósan beteg gyermek esetén tartós beteg kártya és a honlapunkról letölthető orvosi igazolás nyomtatvány,
  • 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék igazolás,
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén határozat
 • Ételallergia esetén minden esetben szakorvosi igazolás szükséges
 • Nyilatkozat az étkezési térítési díj befizetésének módjáról

Minden igazoláson kérjük feltüntetni a szülő v. gondviselő és a gyermek nevét!

Érdeklődés, további információk kérése

 

Leendő első osztályosok beiratkozásával, a következő tanévi osztályainkkal kapcsolatos kérdéseiket az igazgato@patrona.hu email címen, és a (1) 219 0412 telefonszámon várjuk.

 

Átvételi kérelem

 

Tanuló átvételi időszakunk elsősorban júniusban és augusztusban zajlik. Kérjük, szíveskedjenek kérelmüket 2019. május 17-ig eljuttatni iskolánkba.

Tanulók átvételi kérelméhez kérjük, szíveskedjenek, csatolják a tanuló előző két év végi vagy félévi bizonyítvány másolatát és a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatukat.

Az évközi tanulói átvételek esetén, előzetes írásos bejelentésre van szükség az igazgato@patrona.hu email címen.

 

Budapest, 2018. szeptember 1.

 

 

 Iskolavezetés

 

 

 

Patrona Hungariae

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Tel: +36 1 217-0337
E-mail: iskola@patrona.hu

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Honlapunk megújulását támogatta a Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége

  Ferencváros logó