Felvételi eljárás

Fontos infomációk gimnáziumunkba jelentkezőknek

Intézményünkben 6 osztályos, országos beiskolázású leánygimnázium működik, melynek fontos része a kollégium, így gimnáziumunkba a budapestieken kívül szeretettel várjuk vidéki lányok jelentkezését is. 

A hat éves gimnáziumi képzés során, korlátozott számban, lehetőséget biztosítunk arra is, hogy korábban más intézményben vagy külföldön tanuló diákok becsatlakozhassanak a gimnáziumi osztályokhoz. 

A 2024/25-ös tanévtől is indítunk négy évfolyamos gimnáziumi képzést angol/ német emelt óraszámmal.

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Magyarországon Boldog Gerhardinger Terézia örökségét továbbvivő, egyedülállóan nőneveléssel foglalkozó missziós, az oktatásügy teljes palettáját átfogó, tehetségfejlesztő iskola. 

Gimnáziumunkban arra keressük a választ, hogy miként lehet ma fenntartani egy modern, a mai kor problémáira válaszoló, érett nőt nevelő gimnáziumot. Célunk, hogy a Patronából 18 évesen kilépő lányok személyre szabott tehetséggondozással, magyar, katolikus és értelmiségi identitásukban megerősödve menjenek tovább a számukra legmegfelelőbb egyetemekre, főiskolákra.
Pedagógiánk alapja, hogy nem kizárólag konzervválaszokat adunk, hanem megtanítjuk őket kérdezni és megtalálni az azokra adható helyes választ. Ez lenne az a tudás, amellyel reményeink szerint ez az iskola az elkövetkező évtizedekben olyan keresztény női értelmiséget ad a társadalomnak, amelyre nagy szükség van.

Iskolánkban a hitoktatás és a vallásgyakorlat alapvetően a római katolikus tanításra és hagyományra épül, de szívesen fogadjuk más keresztény felekezetű, vallásos lányok jelentkezését is. Számukra lehetőséget tudunk biztosítani a saját vallásuknak megfelelő hitbeli ismeretek elsajátítására.

Amit kínálunk:

Emelt szintű nyelvoktatás: 

Az általános iskolában korábban tanult nyelvet, angolt vagy németet tanulják a diákok a 7. és 8. évfolyamon, emelt óraszámban, heti 5 órában első nyelvként.

9. osztálytól már két nyelvet tanulnak, az angol vagy a német mellett a második idegen nyelv választható (angol, német, francia, spanyol nyelv) heti 4 órában. Választható 3. idegen nyelvként a latin nyelv, heti 2 órában 8. évfolyamtól.

Célunk, hogy a 10. év végére diákjaink az első tanult nyelvükből szerezzenek B/2 szintű nyelvvizsgát, a 12. év végére pedig a második nyelvből.

Magas színvonalú szaktárgyi oktatás: 

- 7. évfolyamtól a matematikát és a nyelveket csoportbontásban tanítjuk

- 9. évfolyamtól a kémia, 10. évfolyamtól a történelem és biológia tantárgyakat évfolyam szinten sávokban, a közép- és emelt szintű érettségihez szükséges tananyaggal és mélységben tanítjuk

- tehetséggondozás személyre szabottan

- Osztozó óráinkon önismeretet és konfliktuskezelést tanítunk

- délutáni sportköri edzések (kosárlabda, röplabda, úszás, szertorna, gyógytestnevelés)

- kollégiumunk az iskola épületével egybekötötten színvonalas szakmai, közösségi, spirituális programokat kínál.

- zeneiskolai oktatás helyben – 13 féle hangszer

Közösségi és lelki programok

csevegés

Adatok és elérhetőségek:

Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont  OM azonosító: 035260  
Tagozatkód: 6 évfolyamos gimnázium: 0001
1092 Budapest, Knézich utca 13.                                              
Tel: 217-0337, Fax: 217-7083          
A felvételi eljárásért felelős: Mátyásné Nagy Éva gimnázium igazgató nagy.eva@patrona.hu

 

Jelentkezés és felvételi

Felvételi eljárás dátumai a 2024/25-ös tanévre

2023. november 30.
A központi felvételi vizsgára való jelentkezés határideje

2024. január 20. 10:00
Központi írásbeli felvételi

2024. január 30. 14:00
Pótló írásbeli felvételi

2024. február 21.
Középiskolába való jelentkezés határideje

2024. március 4 - március 11. között
Szóbeli meghallgatások

Az ismerkedő beszélgetések témakörei

Szabadidő eltöltése, olvasmány- és filmélmények
Idegen nyelvi beszélgetés: bemutatkozás, lakás, család, iskola
Bibliaismeret, bibliai részlet hangos olvasása és értelmezése

A szóbeli után, minden diák egy 30 perces angol/német írásbeli tesztet is kitölt.

Kérjük azokat a diákokat és szüleiket, akik a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont 6 évfolyamos képzésére szeretnének jelentkezni a központba beküldendő  Továbbtanulási Jelentkezési lap és a Tanulói Adatlap mellett egy saját, patronás jelentkezési lapot is töltsenek ki:

A hat évfolyamos képzésre a jelentkezési lap letölthető innen.

A felsőbb évfolyamokra becsatlakozóknak a jelentkezési lap letölthető innen.

A négy évfolyamos angol/német profilú képzésre a jelentkezési lap letölthető innen

A középiskolai jelentkezés határideje 2024. február 21. A jelentkezési lap beküldhető e-mailben az igazgato@patrona.hu e-mail címren vagy postai úton a 1092 Budapest, Knézich u. 3-13. címre, vagy személyesen leadhatják az iskola portáján.

Pontszámítás:

Elérhető maximális pontszámok:

Központi írásbeli

 
magyar nyelv 50 pont
matematika 50 pont
Hozott pontok (6. osztály félévi érdemjegy)

 

magyar nyelv és irodalom (átlag)

 5 pont

matematika  5 pont
történelem  5 pont
idegen nyelv  5 pont
Szóbeli beszélgetésen szerezhető pontszám 50 pont
Összesen szerezhető 170 pont

Értesítés a felvételi eredményéről

A felvételi döntésről szóló értesítést legkésőbb 2024. március 22-ig megküldjük a jelentkezőknek.

Amennyiben a tanuló felvételt nyert az iskolánkba, ugyanakkor másik iskolát is bejelölt, és mégis úgy dönt, hogy a mi intézményünkbe szeretne járni, akkor 2024. április 8-10 között van lehetőség módosítani a Tanulói Adatlapot.

2024. május 2-ig a felvételt hirdető középiskolák megküldik a végleges felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.