Boldogasszony Iskolanővérek

Iskolánk fenntartója a Boldogasszony
Iskolanővérek Magyar Tartománya

Jézusról nevezett (Gerhardinger) Mária Terézia 1833. október 24-én Bajorországban alapította az Iskolanővérek Kongregációját. A tanítóként működő Rendalapító a nevelést világméretű látásmódot, átfogó felelősségtudatot kívánó, értéket közvetítő és ápoló, igazságosabb társadalom építését célzó szolgálatnak tekintette. Korának felfogásával ellentétben úgy vélte, a társadalom számára szükséges és hasznos a szegényebb rétegek lánygyermekeinek sokoldalú nevelése, oktatása. 

Nem csupán elméleti alapvetéseket fogalmazott meg rendtársai számára, hanem gyakorlati útmutatásokat is adott, illetve számos újítást vezetett be a nevelés-oktatás terén:

 • A gyermek munkatárs, nem megtöltendő, üres edény;
 • Tömegnevelés helyett személyre szabott (differenciált) oktatás;
 • A tanulás, játék, házimunka, mozgás megfelelő arányban történő alkalmazása;
 • A tantárgyak összekapcsolása (integrálása);
 • A legmodernebb tanítási módszerek és szemléltető eszközök felhasználása;
 • A hétköznapokban is alkalmazható tudás nyújtása;
 • A tanítvány számára érthető nyelvezeten történő oktatás;
 • A verés mint nevelési eszköz elvetése;
 • Színvonalas tanárképzés tanulmányutak és tapasztalatcserék révén;
 • Óvodapedagógusok és „napközis” nevelők képzése;
 • Az órarend „feltalálása”;
 • Bajorország első tornatermének felépítése.

A Rendalapító életéről, a Kongregáció történetéről, felépítéséről, tevékenységéről, a Magyar Tartományról, intézményeiről bővebben az iskolanoverek.hu és a gerhardinger.org című honlapokon lehet tájékozódni.

„A teremtés kiáltására a nevelés a mi válaszunk; ez az egész világgal való szolidaritásunk konkrét kifejeződése.
Ezért azon fáradozunk, hogy mindenki megfelelő képzéshez juthasson, különösen a peremre szorultak és azok, akikről mások megfeledkeztek...
Együttműködünk másokkal minden szinten, megosztjuk velük karizmánkat és lelkiségünket. Együtt visszük küldetésünket a jövőbe.”

Nevezetes időpontok a Kongregáció (Rend) életében

1797. június 20. Jézusról nevezett (Gerhardinger) Mária Terézia (az Iskolanővérek alapítója) születésnapja
1833. október 24. A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek (SSND) Kongregációjának születésnapja
1843. október 16. Az Iskolanővérek központi rendházának (München) alapítása

1847. szeptember 2. Az első rendház alapítása az amerikai földrészen (Baltimore-ban)
1858. október 10. Az első magyarországi rendház és oktatási intézmény (Temesvár) alapítása
1865. augusztus 26. Az Iskolanővérek Szabályának pápai jóváhagyása
1879. május 9. A Rendalapító halála
1985. november 17. A Rendalapító boldoggá avatása
1999. június 13. Antonina Kratochwil iskolanővér boldoggá avatása (Varsó)
Napjainkban földünk 36 országában 3600 iskolanővér él és dolgozik. A magyarlakta vidékeken (3 országban) 84, a Magyar Tartományhoz tartozó iskolanővér szolgálja a nevelés ügyét.
A Rend általános főnöknője 2018. január 20-ától (General Superior) Roxanne Schares nővér, aki hat tanácsosával, Rómából irányítja a Kongregációt. 

 

Jézusról nevezett Mária Terézia néhány gondolata a nevelésről:

„A jól képzett nevelő könnyen tud alkalmazkodni azoknak a tudásszintjéhez, akiket oktatnia kell; viszont a legnagyobb jóakarat sem tudja pótolni a hiányos felkészültséget.”
„…nem csekély értelmi és lelki felkészülés kell a nővéreknek ahhoz, hogy tudatlan gyermekekhez közel hozzanak nehéz tantárgyakat, s eközben a gyűlöletesnek tartott iskolát kellemessé tegyék számukra…”
„Az ifjúságot nem mesterkélt, szenteskedő szavakkal térítjük meg és vezetjük Istenhez, hanem Krisztus keresztjének erejével, a Szentlélek és a… szeretet által.”
„…nem a szegény iskolák nővéreinek nevezzük magunkat, hanem az iskolák szegény nővéreinek a szegény szó csupán a szegénységi fogadalomra vonatkozik, hatáskörünkre azonban nem érvényes.”
„…az egységes képzésnek tulajdonítható az a nagy hatékonyság, amelyről az egyházi és világi felsőbbség tanúskodik.”
„a többirányú képzés teljesen veszélytelen…”
„Ami az idegen nyelvek oktatását illeti,… már nem lehet boldogulni a világban, ha nem tudunk idegen nyelveken…”

Az Iskolanővérek 22. Általános Káptalanja (2007) által megfogalmazott elvek alapján napjaink iskolanővérei vallják:

 

 

Klarissza nővér gimnazistákkal a Patrona Közösségi TáborbanÉva nővér a kicsikkel