Felvételi eljárás

Jelentkezés, felvételi ÚJ növendékeinknek:


A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban
Leendő 1. osztályosok számára (szolfézs előképző I.-re)
2023. május 18. 16:00-19:00 óráig
2023. május 19. 15:00-18:00 óráig
A felvételi foglalkozás csoportos, 20-30 perces játékos készségfelmérés. 

Általános iskolások számára hangszeres felvételi
2023. május 19-én 13:00 órától a hangszeres termekben.

Gimnazisták számára hangszeres felvételi:
2023. május 19-én 15:00 órától a hangszeres termekben.

A Budapesti Piarista Gimnáziumban
2023.május 19-én 14:00-16:00 órakor
Helyszín: Piarista Gimnázium

Felvételt nyert növendékeink listáját 2023. június 2-án tesszük közzé a honlapunkon, illetve a zeneiskolai hirdetőtáblán.

Jelentkezési lap leadási határideje: 2023. április 14.

 

Felvételi követelmények

Zenei előképzőbe az általános iskola első és második osztályos tanulót várjuk.
Felvételijük rövid játékos foglalkozáson történik.

Felvételi hangszeres főtárgyra:

  • egy magyar népdal, vagy gyermekdal eléneklése
  • ritmustapsolási gyakorlat
  • dallam visszaéneklési gyakorlat

Hangszeres főtárgyra jelentkezhetnek más zeneiskolából érkezők is. Az ő számukra hangszeres felvételit szervezünk. 

Az év végi vizsga műsora:

  • skála
  • etűd(ök)
  • előadási darab(ok)