Felvételi eljárás

Jelentkezés, felvételi ÚJ növendékeinknek

Jelentkezési adatlap leadási határideje: 2024. április 12.


 

Felvételi időpontok

 1. A Patrona Hunagariae Katolikus Iskolaközpontban
  1. Leendő 1. osztályosok számára (szolfézs előképző I.-re)
   2024. május 24-én 16:00 – 19:00 óráig a Zeneiskola alagsori termeiben.
   A felvételi foglalkozás csoportos, 20-30 perces játékos készségfelmérés
  2. Általános iskolások számára hangszeres felvételi 2024. május 24-én szolfézs órák időpontjában a Zeneiskola hangseres termeiben.
  3. Gimnazisták számára hangszeres felvételi 2024. május ?-án 12:00 órától a Zeneiskola hangszeres termeiben.
    
 2. A Budapesti Piarista Gimnáziumban
  2024. május 24-én 14:00-től 16:00 óráig lesz a felvételi a helyszínen, a Piarista Gimnáziumban.

  Pótfelvételi: 2024. szeptember első hete az üres helyekre (ha van).

 

Felvételi követelmények

Zenei előképzőbe az általános iskola első és második osztályos tanulót várjuk.
Felvételijük rövid játékos foglalkozáson történik.

Felvételi hangszeres főtárgyra:

 • egy magyar népdal, vagy gyermekdal eléneklése
 • ritmustapsolási gyakorlat
 • dallam visszaéneklési gyakorlat

Hangszeres főtárgyra jelentkezhetnek más zeneiskolából érkezők is. Az ő számukra hangszeres felvételit szervezünk. 

Az év végi vizsga műsora:

 • skála
 • etűd(ök)
 • előadási darab(ok)

Felvételt nyert növendékeink listáját 2024. június 3-án tesszük közzé a honlapunkon, illetve a zeneiskolai hirdetőtáblán.