Bemutatkozás

 „A nevelés azt jelenti, hogy az embereket, mint Isten képmására alkotott teremtményeket teljes kibontakozásukhoz segítsük, és képessé tegyük őket, hogy adottságaikat bevessék a föld emberhez méltóvá alakításába.”

 A gimnáziummal szorosan együttműködő kollégium nemcsak szállást biztosít a Budapesten kívül élő tanulóink számára, hanem egészen egyedülálló módon egészíti ki gimnáziumunk nevelési tevékenységét. Kollégiumunk nyitva áll minden, a gimnáziumba felvételt nyert, Budapest közigazgatási határán kívül lakó diákunk részére 7-12. osztályig.

A kollégium létszáma a 2020/21-es tanévben 120 fő. A kollégiumi csoportok évfolyamonként szerveződnek, a csoportok létszáma jelenleg 14-30 fő között mozognak.

 A kollégium élén Csermely M. Irén iskolanővér, intézményegység-vezető áll. A kollégiumi élet alapja, legkisebb egysége a kollégiumi csoport, ami általában az egy évfolyamon tanuló diákokból áll. A csoport élén a prefekta áll, aki teljes egészében felelősséget vállal a rábízott lányokért. Jelenleg 5 iskolanővér és két világi munkatárs látják el ezt a szolgálatot.

 A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a lányok optimális testi-lelki és vallási fejlődésének feltételeit, figyelembe veszi – a lehetőségek határán belül – a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi szokásokat.

 A tanulók napi életének kereteit úgy tervezzük, hogy az egyes tevékenységek belső aránya – a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjon.

A rendszeresen szervezett kollégiumi megbeszéléseken a tanulóknak lehetőségük van saját meglátásaikat elmondani, illetve problémáikat megvitatni a diákotthon vezetőjével és a többi évfolyam képviselőjével. A tanulók kötelességeit és jogait a kollégium házirendje tartalmazza.

 Kollégiumunk szellemiségének alappillére, hogy lányaink katolikus keresztény hitüket közösségben éljék meg. A fenntartó szerzetesrend támogatása, a nővérek imádsága és valamennyi nevelő áldozatkészsége együttesen ad biztos alapot a keresztény ember formálásához. A közös esti beszélgetésnek és esti imának kiemelt fontossága van a lányok érzelmi és vallási nevelésében.

Az emberi tényezőkön túl, hitre, reményre, szeretetre, a gondviselésbe vetett határtalan bizalomra van szükségünk, hogy Istentő kapott feladatunkat teljesíteni tudjuk.

A kollégium napirendje:

Reggeli ébresztő: 6:30

Reggeli: 7:00-7:45

Az osztályba 8:00 órára kell megérkezni.

A tanítás utáni ebéd megfelelő beosztás szerint történik. A délutáni kimenőidő a tanulóóráig tart. A kisebbeknél felnőtt kísérettel, a kilencedik osztálytól már állandó kimenőkártyát kapnak, de ők is ketten, vagy többen mennek együtt kimenőre.

Tanulóidő: 16:30-18:30, szükség szerint esti tanuló 19:00-20:00 között.

Esténként a kollégiumi csoportok közösen énekelnek, beszélgetnek, alkalmanként ekkor köszöntik egymás születés- vagy névnapját.

Az esti ima csoportonként történik valamelyik kápolnában, vagy az osztályban. Mindig figyelünk a kéréseikre, és az egész csoport imádkozik a szülőkért, testvérekért, vagy éppen a beteg nagymamáért.

Villanyoltás 21:30

Kollégiumi hétvégék

Kollégistáink péntek délutánonként, tanítás után hazautaznak, vasárnap este 20:00 óráig kell visszaérkezni. Tanévenként 5-6 kollégiumi hétvégén azonban különleges kulturális, közösségi programokan vesznek részt, alkalmanként az egész kollégium egyszerre.

A pandémia miatt idén nem szervezünk kollégiumi hétévégéket.