Bemutatkozás


"Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, ujjongjatok, és énekeljetek!
Daloljatok az Úrnak citerával, citerával és hangos muzsikával.
Ércharsonával és zengő kürt szavával mondjatok éneket az Úr s Király előtt!”

Zeneoktatásunk olyan érték, amit őriznünk kell. Tudásunkat, hitünkből fakadó lelkiségünket tovább kell adnunk a fiatal nemzedék számára.

Célunk:

 • A zenetanulás segítségével művelt, hangverseny, opera, balett látogató, zeneértő közönség kinevelése,
 • Igény esetén, kiemelkedően tehetséges zeneiskolás növendékeink felsőbb zenei intézménybe való felkészítése,
 • Növendékeink hangszeres zenetudása kísérje végig egész életüket, mindig örömöt leljenek a zenehallgatásban és hangszeres játékban.

A zenetanulás, amely nemzedékek szellemi folyamatosságát biztosító tevékenység, tökéletes élményt nyújt minden életkorban.

Zenetanáraink szem előtt tartják növendékeik fizikai, lelki és tudásbeli adottságait. Művészek, egyben kiváló pedagógusok, akik szakértelemmel, odafigyeléssel, állhatatossággal végzik oktató-nevelő munkájukat, odaadással vesznek részt az egyházi ünnepeken és alkalmakon, fontosak számukra a keresztény értékek ápolása és továbbadása.

A hangszeres órákon túl vállalják, hogy igény szerint tanítják növendékeiknek a különböző stílusú egyházi dalokat, műveket, illetve kíséreteiket, zenekari és kamaraműveket.

A gyerekek kezdőként tanáraikkal együtt zenélnek ezeken az alkalmakon, majd fokozatosan hagyják őket önállósulni. Így készítik fel őket, hogy saját közösségükben, baráti körükben bátran merjenek bekapcsolódni az egyház vérkeringésébe. 

Fontosnak tartjuk az intézményegységekkel való szoros együttműködést. Rendezvényeiken rendszeresen szerepelünk növendékeinkkel együtt. Sok saját zeneiskolai rendezvényünk is van, illetve részt veszünk az iskolán kívül Budapest, illetve vidéki városok kulturális életében.

Szeretettel várunk minden diákot, aki ebbe a csodálatos világba be szeretne lépni.

Tanulható tantárgyaink:

Zeneiskolánkba az elméleti oktatás (szolfézs zeneelmélet, zenetörténet) mellett az alábbi hangszereket tanítjuk:

Klasszikus zene műfajban:

 • Billentyűs tanszak: zongora, orgona,
 • Vonós tanszak: hegedű, brácsa, cselló, bőgő,
 • Akkordikus tanszak: gitár, hárfa
 • Fúvós tanszak: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, kürt,
 • Elméleti tanszak: szolfézs előképző

Jazz műfajban:

 • Billentyűs: jazz-zongora
 • Vonós tanszak: jazzbőgő,
 • Akkordikus tanszak: jazzgitár,
 • Fúvós tanszak: klarinét, szaxofon, jazzszaxofon

Az egyéni hangszeres oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a társas muzsikálás megszerettetésére, örömmel látjuk zeneiskolásainkat, a kamaracsoportokba és zenekarainkba.

Óráink időtartama:

 

tantárgy

időtartam

1.

szolfézs, zenetörténet

2 x 45 perc

2.

hangszeres főtárgy

2 x 30 perc

3.

kamara

2 x 45 perc

4.

zenekar

2 x 45 perc

5.

kórus

2 x 45 perc

 

Jelentkezési lapok leadási határideje: 2024. április 12.

 

 

 

zenekari próbán