2023/2024

Pályázati felhívás

Ivanics M. Andrea SSND a Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöke pályázatot hirdetett a Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtási határideje 2024. február 15.

A pontos részleteket a csatolmányban találják meg.

2023/2024

Rumini – alsó tagozatosok a Nemzeti Táncszínházban

A Lázár Ervin Program keretében december 7-én a 2.a, 2.b, 3.c és 4.c osztályaink diáksága a Nemzeti Táncszínházba látogatott, hogy megtekintsék a Berg Judit kalandregénye alapján  készült Rumini című gyermek táncjátékot.

2023/2024

Szent Miklós püspök az általános iskolában

December 6-án Szent Miklós püspököt köszönthettük iskolánkban mint a gyermekek és diákok védőszentjét. Az egyes osztályok nagy izgalommal készülődtek a Mikulás érkezésére. 

2023/2024

Alsó tagozatosok a Pesti Magyar Színházban

A Lázár Ervin Program keretében november 28-án az alsó tagozatosok közül a 2.c, a 3.a és a 3.b osztályosaink a Pesti Magyar Színházba látogattak, hogy megtekintsék a Szabó Magda örökbecsű regényéből készült zenés színművet, a Tündér Lala című előadást

2023/2024

4. osztályosok évfolyammiséje Krisztus Király ünnepén

November 24-én évfolyammise keretében magasztaltuk a világmindenség királyát Jézust, és megemlékeztünk, hogy ez a szent egyházi év utolsó napja.  A megemlékezést XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, a gondolat maga azonban még régebbi, egészen az első keresztény közösségek idejére vezethető vissza.

2023/2024

Eredményes kupakgyűjtés 2023-ban is

Általános iskolánk – a Teremtés hete programsorozat keretében – az idei évben is csatlakozott a kupakgyűjtéshez, amely igen eredményes volt. A beérkezett több ezer kupak összegyűjtésével – ökoiskolai küldetésünknek eleget téve – sokat tettünk a környezetvédelemért, továbbá nemes célt tudtunk segíteni.

2023/2024

Krisztus király ünnepén

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójának felhívására, miszerint „Alkosson minden nemzet egy közösséget”, 2023. november 24-én az általános iskola diáksága – a hagyományos reggeli ima keretében az egyházi év közelgő lezárása és Krisztus király ünnepe előtt tisztelgett. A korábbi évek hagyományait folytatva közösen magasztaltuk a világmindenség Királyát, Jézust, aki nem uralkodni jött, hanem szolgálni. Az Isten országát képviselve azért jött közénk, hogy beteljesítse az izajási jövendölését Isten szenvedő szolgájáról, szeretetből életét adja mindenkiért, barátaiért és ellenségeiért.

2023/2024

21 980 lépés a Budaörsi Kopárok bércein

November 18-án felfedező túrára hívtuk az általános iskolai diákokat és családjaikat a Budai-hegység legszebb részeire, a triász mészkő és dolomit alkotta hegycsúcsok meghódítására. A kirándulás során bejártuk a Budaörsi Kopárok izgalmas világát, megmásztuk, megcsodáltuk a lassan őszbe öltöző meredek bérceket, és meghódítottuk a Frank-hegy, valamint a Farkas-hegy csúcsait. A Budaörs felett húzódó hegyvonulat mészkősziklákkal pettyezett dombjai és hegyei, valamint a márgával és lösszel borított lejtői a Budai-hegység leglátványosabb pontjai közé tartoznak.

2023/2024

5. b osztálymise Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén

November 15-én osztálymise keretében emlékeztünk  a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentjére, a szolgáló szeretet védőszentjére. Szent Erzsébet személyét évszázadok óta nagy tisztelet övezi. Kultusza a 13. századtól kezdve szinte egész Európában elterjedt.

2023/2024

Iskolanyitogató

November 7-én "Márton – napi vigasságok” címmel iskolanyitogató játszóházba hívtuk azokat a nagycsoportos óvodásokat, akik szeptembertől első osztályosok lesznek. A regisztrációt követően közös imával, játékkal, énekléssel, kézműveskedéssel, táncos és mozgásos játékokkal ünnepeltük Szent Márton ünnepét. A programot teaház zárta, ahol a gyerekek finom Márton-napi pogácsát is kóstolhattak.

Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat a december 05-én megrendezésre kerülő újabb iskolanyitogató programunkra!

 

Gilicze Zoltán


 

2023/2024

2. hely a kerületi szépolvasási versenyen

2023. november 13-én került megrendezésre a kerületi, negyedik évfolyamos szépolvasási verseny, amely a Kosztolányi Dezső Általános Iskolában került megrendezésre. Iskolánkat Hajas Adél képviselte.

A Montágh Imre emlékére megrendezésre kerülő „Mondd ki szépen!” szépolvasási verseny kerületi megmérettetésén Hajas Adél 4.b osztályos tanuló második helyezést ért el.

Felkészítő tanára: Molnár Luca

2023/2024

Lámpások Márton napon

A Szent Márton napi projekthét keretében – hagyományainkat folytatva – az általános iskola felső tagozatos diákjaival az egyház egyik legismertebb szentjéről tartottunkmegemlékezést november 9-én. Idén, is az iskola kerti tavánál elevenítettük fel a Pannóniában született szent életét, aki Szűz Mária mellett hazánk másik patrónusa.

Összes hírünk

Főigazgatói köszöntő

Intézményünkben „a katolikus hit távlatai szerint” nevelünk és oktatunk, azonban a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek Rendjének hagyományaihoz híven más felekezetű diákokat is fogadunk.

Arra ösztönözzük diákjainkat, hogy bátran vállalják a keresztény mentalitás kialakítását a mindennapi életükben: a családban, az iskolában, a társas érintkezésben, a szórakozásban, majd életük további szakaszában a munka és gazdaság világában, a politikában, szabad időben, egészségben és betegségben egyaránt.

Patrona, a teljes ember iskolája

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Magyarországon Boldog Gerhardinger Terézia örökségét továbbvivő, missziós, az oktatásügy teljes palettáját átfogó, tehetségfejlesztő iskola.

"Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - mint Isten teremtményeit és képmásait - teljes kibontkozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” 

Nemzetköziség

Meggyőződésünk, hogy a 21. században a gyermekeinkre kiemelt szerep vár az emberi kommunikáció legkülönfélébb színterein és szintjein, s tanítványainkban ezt a párbeszédeket előmozdítani képes karizmát kívánjuk mindenekfelett kibontakoztatni. 

Célunk, hogy diákjaink magas szinten tudják segíteni egymás megértésének folyamatait életükben, hivatásukban hazai, sőt a nemzetközi színtéren is. Bízunk benne, hogy  nemzetek fölötti Egyházunk tagjaként, e határokon átívelő Rend iskolájának tanulójaként, a kiemelt prioritású nyelvi képzés részeként és a tudatosan egységbe szervezett nemzetközi programsorozatok élvezőjeként és formálójaként tanulóink kiválóan eleget tudnak majd tenni felnőtt életük során a kommunikáció terén különösen nagy felelősséget rovó kihívásnak.

 

Emelt szintű nyelvi képzés, nemzetközi kapcsolatok

Az általános iskolában 3. osztálytól tanítunk idegen nyelvet, angol és német nyelvből lehet választani. A kezdeti 2 óra számát a továbbiakban növeljük háromra. A gimnáziumban az első idegen nyelvek szintén az angol és a német, a második idegen nyelvek választhatók: angol, német, francia, olasz, spanyol, harmadik idegen nyelvként a latin választható tanórai és/vagy szakköri formában.

A gimnázium 7-12. évfolyamán 5 órás, intenzív nyelvi képzést valósítunk meg. A 9. évfolyamon belép a második idegen nyelv heti 4 órával, de az első nyelveket 5 órában tanítjuk tovább. Így a diákok intenzív, magas óraszámban, heti 9 órában tanulnak nyelveket. Még a 11. évfolyamon is 5-4 órában tanítjuk mindkét idegen nyelvet, majd a 12. évfolyamon az első nyelvet 3 órában, a második nyelvet pedig 5 órában tanulják a diákok. 

Közösségi iskola

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont nevelőtestülete egy modern, a nemzeti hagyományokra építő, európai iskolaképet tűzött ki célul.  A nevelés alapvető színtere a család és a közösség. Az iskolánk által képviselt szellemiség tanulóinkon, azok családjain keresztül tudja a krisztusi értékrendet felmutatni a világ felé. Gyermekképünk alapján olyan fiatalokat kívánunk nevelni, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintők, a teremtett világhoz, környezetükhöz kötődők, abban jól tájékozódók, szépre, jóra, igazra fogékonyak. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően önállók. Nyitottak, érdeklődők, együttműködők, mások iránt toleránsak elfogadók, kreatívak. A jelen és a jövő munkaerőpiacán az együttműködés képessége, a közösségek működésének ismerete talán fontosabb a tantárgyi tudásnál is.