Tantestület

Rubovszky Rita
rubovszky.rita@patrona.hu
főigazgató
Gilicze Zoltán
gilicze.zoltan@patrona.hu
intézményegység-vezető, 6.a osztályfőnök
Harsányi Klára
harsanyi.klara@patrona.hu
Felső tagozat vezető, magyar-angol, 8.c osztályfőnök
Vándor Ildikó
vandor.ildiko@patrona.hu
tanügyi igazgató
Alföldi Ildikó
alfoldi.ildiko@patrona.hu
matematika, 5.a osztályfőnök
Andorné Bihari Anna
bihari.anna@patrona.hu
német
Bialkó Mónika
bialko.monika@patrona.hu
hittan, 5.b osztályfőnök-helyettes
Bonyhádi Katalin
bonyhadi.katalin@patrona.hu
tanító, 1.a, történelem
Brunner Emese
brunner.emese@patrona.hu
matematika
Csompilla M. Éva
csompilla.eva@patrona.hu
tanító, 2.b
Czine Ferencné
czine.ferencne@patrona.hu
tanító, 3.b, hittan
Domján Tibor
domjan.tibor@patrona.hu
vizuális kultúra
Engelné Kopácsi Viktória
kopacsi.viktoria@patrona.hu
magyar
Gál Veronika
petery.veronika@patrona.hu
pedagógiai asszisztens
Gallatz Klára M. Klarissza
gallatz.klara@patrona.hu
matematika
Guzsvinecz Bernadett tanító, 3.c
Győri Lívia M. Réka
gyori.livia@patrona.hu
hittan
Hagyóné Vitus Györgyi
vitus.gyorgyi@patrona.hu
történelem
Heil Adrienn
heil.adrienn@patrona.hu
tanító, 1.c
Iváncsics Anna
ivancsics.anna@patrona.hu
tanító, 1.b
Kálmán Lászlóné
kalman.laszlone@patrona.hu
tanító, 1.a
Kemény András
kemeny.andras@patrona.hu
könyvtáros
Kissné Cseh Judit
kiss.judit@patrona.hu
tanító, 3.b
Koblenczné Zámbó Krisztina
zambo.krisztina@patrona.hu
testnevelés, 6.a osztályfőnök
Kőhalminé Deme Zsuzsa
deme.zsuzsa@patrona.hu
magyar
Konrád Júlia
konrad.julia@patrona.hu
testnevelés, 6.b osztályfőnök
Kovács Orsolya Eszter
kovacs.orsolya@patrona.hu
testnevelés, gyógytestnevelés
Kovács Zsuzsanna
kovacs.zsuzsanna@patrona.hu
tanító, 4.c
Kozma Anita
kozma.anita@patrona.hu
matematika
Kruppa Bence
kruppa.bence@patrona.hu
tanító, 3.a
Kruppáné Kovács Katalin
kovacs.katalin@patrona.hu
tanító, 3.a
Micsutka Lúcia
micsutka.lucia@patrona.hu
testnevelés, 6.b osztályfőnök-helyettes
Moldoványi Cecília
moldovanyi.cecilia@patrona.hu
kémia, matematika
Molnár Luca
molnar.luca@patrona.hu
tanító, 3.b
Nagy Károly
nagy.karoly@patrona.hu
informatika
Nagy Zsolt
nagy.zsolt@patrona.hu
tanító, 2.b
Palóczai-Kiss Júlia
frank.julia@patrona.hu
magyar, angol, 5.b osztályfőnök
dr. Pappné Opre Mónika
opre.monika@patrona.hu
angol
Pethő Csilla
petho.csilla@patrona.hu
tanító, 2.a
Rádi Tiborné, Kapin Zsuzsanna
radi.tiborne@patrona.hu
tanító, 3.c
Szabó Zsolt
szabo.zsolt@patrona.hu
természetismeret, technika
Száraz István
szaraz.istvan@patrona.hu
logopédus
Szécsi Péterné
szecsi.peterne@patrona.hu
tanító, 1.b
Szilágyi Eszter
szilagyi.eszter@patrona.hu
tanító, 2.a
Szőkéné Cser Éva
cser.eva@patrona.hu
logopédus, fejlesztő pedagógus
Szőnyiné Lobmayer Margit
lobmayer.margit@patrona.hu
karvezető
Temple Rita
temple.rita@patrona.hu
német
Varga Kinga
varga.kinga@patrona.hu
német, 5.a osztályfőnök-helyettes
Vass Veronika
vass.veronika@patrona.hu
tanító, 2.c
Velkey Rozália M. Szaniszla
szaniszla@patrona.hu
biológia
Verbay Katalin
verbay.katalin@patrona.hu
Digitális kultúra
Veres Gyöngyi
veres.gyongyi@patrona.hu
tanító, 4.a, technika
Veress Attiláné
veress.attilame@patrona.hu
tanító, 4.a, hon- és népismeret
Vígh Ildikó
vigh.ildiko@patrona.hu
tanító, 4.b