Főigazgatói köszöntő

Intézményünkben „a katolikus hit távlatai szerint” nevelünk és oktatunk, azonban a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek Rendjének hagyományaihoz híven más felekezetű diákokat is fogadunk.

Arra ösztönözzük diákjainkat, hogy bátran vállalják a keresztény mentalitás kialakítását a mindennapi életükben: a családban, az iskolában, a társas érintkezésben, a szórakozásban, majd életük további szakaszában a munka és gazdaság világában, a politikában, szabad időben, egészségben és betegségben egyaránt.

Szívügyünk, hogy diákjaink holisztikus módon fejlődhessenek, ezért alapvetőnek tartjuk, hogy érzelmi, szellemi és szociális növekedésüket, erkölcsi, hitbeli fejlődésüket segítsük.

Nevelői-oktatói szolgálatunk hatékonyságát növelő, átfogó szemléletű programok kidolgozásával segítjük tanítványainkat mind humán, mind természettudományos irányú tudásuk gyarapításában, és a legújabb tudományos kutatások és technikai fejlődés kritikus és keresztény módon történő értelmezésében. Készek vagyunk új tanítási módszerek alkalmazására, miközben továbbra is hűek maradunk a patronás identitásunkhoz.

Oktatási programunkban kiemelt jelentőségű a nyelvtanulás ösztönzése, a diákok más kultúrákkal történő megismertetése, Földünk erőforrásainak értékelésére és felelősségteljes használatára történő nevelés.

Arra törekszünk, hogy a nálunk nevelődő kicsik és nagyok egyéni pozitív tapasztalatokat szerezzenek az embertársi/testvéri kapcsolatokról, megtanulják becsülni önmagukat és értékelni mások képességeit, és a különböző tehetségű és hátterű diákjaink között a kölcsönös megértés légkörének és a baráti kapcsolatok épülésének támogatói, segítői vagyunk.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy diákjaink ismerjék és tiszteljék a nemzeti múltunkat, és higgyenek a párbeszéd és az együttműködés erejében.

Új utakat és módokat keresünk a családok segítésére, kísérésére, a velük való szoros együttműködésre.