Kompetenciamérés

Kimagasló eredmény a 2019. évi Országos kompetenciamérésen az általános iskolában

Az Oktatási Hivatal elkészítette a 2019. évi Országos kompetenciamérés elemzését. A Hivatal ezzel a minden tanévben elvégzett méréssel térképezi fel – többek között – az általános iskolai 6. évfolyamos diákok szövegértési képességét és matematikai eszköztudását. Az országos kompetenciamérés átlageredményei illeszkednek a korábbi években, ugyanazokon az évfolyamokon mért eredményekhez. A felmérés eredményéről kapott visszajelzések objektív képet adnak iskolánk teljesítményéről, az egyes tudásterületeken elért mutatószámok pedig az országos és a fővárosi összehasonlítást segítik elő.

Megállapítható, hogy – matematikából és szövegértésből is – a 2019-ben elért eredményeinkkel az általános iskola mérésben résztvevő diákjai megelőzték az országos, a fővárosi, valamint a velünk azonos kategóriába eső ún. "fővárosi közepes méretű általános iskolák" diákjait, egyben túllépték a tavalyi intézményi mutatószámainkat is.

A kimagasló eredményhez mind diákjaink, mind kollégáink hozzájárultak, amelyet hat éves szakmai munkával és felkészítéssel az alsó és felső tagozaton tanító kollégák KÖZÖSEN értek el. 

A részletes elemzés a csatolmányokban olvasható.