Krisztus király ünnepén az általános iskolában

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójának felhívására, miszerint „Alkosson minden nemzet egy közösséget”, 2021. november 19-én az általános iskola diáksága – a hagyományos reggeli ima keretében az egyházi év közelgő lezárása és Krisztus király ünnepe előtt tisztelgett. A korábbi évek hagyományait folytatva közösen magasztaltuk a világmindenség Királyát, Jézust.

Krisztus király ünnepe hozzásegített bennünket, hogy az adventi időszakhoz közeledve minél jobban meglássuk Jézust, a „láthatatlan Isten képmását”, valamint Krisztushoz mint királyhoz együtt imádkozva még jobban megértsük a világmindenségre kiterjedő erejét, szeretetét és jóságát.  

Krisztus király ünnepén nagy erőt adott számunkra az a tudat, hogy – hozzánk hasonlóan, velünk egy időben – szerte a világon több tízezren az Úr ünnepének tiszteletére imádkoztak, amelyet XI. Piusz pápa vezetett be az 1925-ös szentévben december 11-én Quas Primas című enciklikájában.

„Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik.”