2023/2024

Jótékonysági Bál

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Patrona Jutalékmentes Jótékonysági Árverést

2023/2024

60 éve ünnepeljük a Magyar Költészet Napját 

A magyar költészet napját 1964 óta, József Attila születésnapján, minden év április 11-én ünnepeljük hazánkban. Idén már 60 éve. Nem tévesztendő össze a Költészet világnapjával, ami március 21-ére esik.

2023/2024

A magaságyás bajnokai – Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét 2024.

Közel egy év telt el azóta, hogy az általános iskolai udvarunk – mint iskolánk központi része –a tavalyi évben gyermeknap alkalmából mesésen új öltözetet kapott. Igazi ünnep volt az általános iskola életében!

Mára igényes, ápolt, rendezett és jóval biztonságosabb udvaron játszhatnak a diákok; gumiőrleményes aljzaton, led lámpás megvilágítással, új játszóelemmel, pingpongasztalokkal.

A mondás úgy tartja, ha megvan a kabát, akkor már a gomb is meglesz hozzá.

2023/2024

Most vagy soha! c. film bemutatón jártunk

Március 14-én a 8. A és 8. B osztály  lelkes diákjai Réka nővérrel megtekintette az újonnan bemutatott Most vagy soha! c. Petőfi-filmet, amit még ősszel, a Szent István Intézet „Üzenet a jövőnek” címmel meghirdetett pályázatán nyert meg. (egy osztályfotózással egyetemben.)

2023/2024

Zarándoklat és Keresztút Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Követve hagyományainkat 2024. március 22-én lélekben is felkészültünk a nagyhét közelgő eseményeire. Ezen a napon kibocsátó lelki napra került sor, melynek során az alsó tagozatos diákok az osztályfőnökök vezetésével együtt imádkozták a keresztút állomásait az egyes osztálytermekben kialakított stációknál, a felső tagozatosok pedig Keresztútjárással egybekötött zarándoklaton vettek részt különböző helyszíneken.

2023/2024

4. osztályosok évfolyammiséje Gyümölcsoltó Boldogasszony közelgő ünnepén

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a 4.a, 4.b s 4.c osztály diáksága szolgálattal egybekötött évfolyammisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szent kegyelmét, Jézus Krisztus megtestesülését, szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

2023/2024

Anyatábor

Az elmúlt 2 év nagy sikerét követően idén is meghirdetjük az Anyatábort. A részletekért olvassanak tovább!

Összes hírünk

Főigazgatói köszöntő

Intézményünkben „a katolikus hit távlatai szerint” nevelünk és oktatunk, azonban a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek Rendjének hagyományaihoz híven más felekezetű diákokat is fogadunk.

Arra ösztönözzük diákjainkat, hogy bátran vállalják a keresztény mentalitás kialakítását a mindennapi életükben: a családban, az iskolában, a társas érintkezésben, a szórakozásban, majd életük további szakaszában a munka és gazdaság világában, a politikában, szabad időben, egészségben és betegségben egyaránt.

Patrona, a teljes ember iskolája

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Magyarországon Boldog Gerhardinger Terézia örökségét továbbvivő, missziós, az oktatásügy teljes palettáját átfogó, tehetségfejlesztő iskola.

"Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - mint Isten teremtményeit és képmásait - teljes kibontkozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” 

Nemzetköziség

Meggyőződésünk, hogy a 21. században a gyermekeinkre kiemelt szerep vár az emberi kommunikáció legkülönfélébb színterein és szintjein, s tanítványainkban ezt a párbeszédeket előmozdítani képes karizmát kívánjuk mindenekfelett kibontakoztatni. 

Célunk, hogy diákjaink magas szinten tudják segíteni egymás megértésének folyamatait életükben, hivatásukban hazai, sőt a nemzetközi színtéren is. Bízunk benne, hogy  nemzetek fölötti Egyházunk tagjaként, e határokon átívelő Rend iskolájának tanulójaként, a kiemelt prioritású nyelvi képzés részeként és a tudatosan egységbe szervezett nemzetközi programsorozatok élvezőjeként és formálójaként tanulóink kiválóan eleget tudnak majd tenni felnőtt életük során a kommunikáció terén különösen nagy felelősséget rovó kihívásnak.

 

Emelt szintű nyelvi képzés, nemzetközi kapcsolatok

Az általános iskolában 3. osztálytól tanítunk idegen nyelvet, angol és német nyelvből lehet választani. A kezdeti 2 óra számát a továbbiakban növeljük háromra. A gimnáziumban az első idegen nyelvek szintén az angol és a német, a második idegen nyelvek választhatók: angol, német, francia, olasz, spanyol, harmadik idegen nyelvként a latin választható tanórai és/vagy szakköri formában.

A gimnázium 7-12. évfolyamán 5 órás, intenzív nyelvi képzést valósítunk meg. A 9. évfolyamon belép a második idegen nyelv heti 4 órával, de az első nyelveket 5 órában tanítjuk tovább. Így a diákok intenzív, magas óraszámban, heti 9 órában tanulnak nyelveket. Még a 11. évfolyamon is 5-4 órában tanítjuk mindkét idegen nyelvet, majd a 12. évfolyamon az első nyelvet 3 órában, a második nyelvet pedig 5 órában tanulják a diákok. 

Közösségi iskola

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont nevelőtestülete egy modern, a nemzeti hagyományokra építő, európai iskolaképet tűzött ki célul.  A nevelés alapvető színtere a család és a közösség. Az iskolánk által képviselt szellemiség tanulóinkon, azok családjain keresztül tudja a krisztusi értékrendet felmutatni a világ felé. Gyermekképünk alapján olyan fiatalokat kívánunk nevelni, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintők, a teremtett világhoz, környezetükhöz kötődők, abban jól tájékozódók, szépre, jóra, igazra fogékonyak. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően önállók. Nyitottak, érdeklődők, együttműködők, mások iránt toleránsak elfogadók, kreatívak. A jelen és a jövő munkaerőpiacán az együttműködés képessége, a közösségek működésének ismerete talán fontosabb a tantárgyi tudásnál is.