4. osztályosok évfolyammiséje Gyümölcsoltó Boldogasszony közelgő ünnepén

Március 20-án évfolyammise keretében Urunk születésének hírüladására, Gyümölcsoltó Boldogasszonyra emlékeztünk. Ezen a napon Jézus fogantatását, Urunk megtestesülését ünnepeltük.

Az ünnep magyar elnevezése onnan ered, hogy a fák oltását nálunk ez idő tájt szokták végezni. Országszerte általános szokás volt, hogy ezen a napon kell oltani, szemezni a fákat, hiszen Szűz Mária is most fogadta méhébe Jézust. Ezen a napon a hitvallás „megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett” szavaira hajtottunk térdet.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a 4.a, 4.b s 4.c osztály diáksága szolgálattal egybekötött évfolyammisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szent kegyelmét, Jézus Krisztus megtestesülését, szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

„Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.”

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Jóságos Jézusunk, kérünk, segíts meg minket a nagyböjt hátralevő részében is, hogy naponta tudjuk jócselekedetekkel megörvendeztetni egymást és Téged! Hallgass meg Urunk!
  • Jóságos Jézusunk, kérünk, segíts, hogy a nagyböjt hátralevő részében még kitartóbban álljunk helyt a nehézségekben és bátran tudjunk újrakezdeni, ha valamit elrontottunk! Hallgass meg Urunk!
  • Jóságos Jézusunk, kérünk, segíts, hogy akkor is meg tudjunk egymásnak bocsátani, amikor úgy érezzük, nincs ehhez elég erőnk! Hallgass meg Urunk!
  • Jóságos Jézusunk, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez közeledve kérünk, hallgasd meg édesanyád közbenjáró imádságait, melyet beteg és szenvedő hozzátartozóinkért kérünk általa! Hallgass meg Urunk!
  • Jóságos Jézusunk, kérünk, segíts meg minket, hogy kegyelmed által mi is a béke hírvivői lehessünk a világban! Hallgass meg Urunk!

Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szűz méhében emberi testet öltsön. Add, kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, isteni természetének is részesei lehessünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

A negyedik évfolyam diáksága – az osztálytanítók hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük kollégáink tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

Gilicze Zoltán

2024. március 20.