5.a osztálymise Gyetyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Urunk bemutatásának ünnepén arra emlékeztünk, hogy a Patrona Hungariae – negyven nappal Jézus születése után – bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.

Ezt a napot a fény és a találkozás ünnepének is nevezik, hiszen az akkori szokásoknak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét ajánlottak fel, és az Úrnak szentelték a gyermeket. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. Ekkor találkozott először Jézus az emberiséggel,akikért megtestesült. Az agg Simeon felé fordulva nagy örömmel ismerte fel benne az üdvösség hozóját.

A fény ünnepén, a világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A gyertya Jézus Krisztus jelképe, amely egyike a legrégibb szentelményeknek. Üzenetét önmagában hordozza: azért emészti fel magát, hogy másoknak szolgálhasson.

A szentmise keretében ahhoz kértük a kegyelmet, hogy megérthessük milyen fontos mások szolgálata, és meglássuk a másik emberben az Úr Jézust.

Gyetyaszentelő Boldogasszony ünnepén az általános iskola 5.a osztályos diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – és édesapja tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Add Uram, hogy az osztálytársak közötti egység és béke szüntelenül növekedjen. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy az iskolánk tanárai, vezetői és segítőik hosszú távon tudják vezeti az iskolát és benne minket is. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy hűségesek legyünk Hozzád, és hogy a jó úton maradjunk.  Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy felismerjük a bűnt és kerüljük azt életünkben. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy Gyöngyi néni és kisbabája egészségben és szeretetben a növekedjen. Hallgass meg, Urunk!

Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat ma emberi testünk valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Ámen. 

Az osztály diáksága – a zeneiskola tanárainak hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

 

Gilicze Zoltán

2024. február 02.