6. b osztálymise a Boldogságos Szűz Mária anyaságának ünnepén

Október 11-én osztálymise keretében emlékeztünk a Boldogságos Szűz Máriára, valamint Szent XXIII. János pápára. A Boldogságos Szűz a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Az efezusi zsinat 1500. évfordulója alkalmából Szent XI. Piusz pápa a Lux veritatis enciklikában rendelte el a Patrona Hungariae anyaságának évenkénti ünneplését.

Isten, ki azt akartad, hogy Igéd az angyali üzenetre a Boldogságos Szűz Mária méhében öltsön testet, add meg alázatos könyörgésünkre, hogy mi, akik őt valóban Isten anyjának hisszük, közbenjárására nálad segítséget nyerjünk.

A Boldogságos Szűz Mária anyaságának és Szent XXIII. János pápa ünnepén a 6. b osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Urunk, kérünk, hogy az imádság gazdagítsa, és állandóan Hozzád vezesse az Egyházad tagjait! Hallgass meg, urunk!
  • Urunk, kérünk, hogy az egyéni és közösségi imádság gyümölcseivel áraszd el a püspököket, a papokat és a szerzeteseket! Hallgass meg, urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket!
  • Urunk, kérünk iskolánkért, hogy közénk is jöjjön el a te országod! Hallgass meg, urunk!
  • Urunk, kérünk az osztályunkért, hogy mindig bízzunk a te vezetésedben! Hallgass meg, urunk!
  • Urunk, kérünk téged a háborúban élő népekért, hogy megismerjék a te békédet! Hallgass meg, urunk!

Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Az osztály diáksága –  Hervai Pál osztályfőnök és Balczer Viktória 6.b osztályos tanuló  hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a nővérek tevékeny jelenlétét.

Gilicze Zoltán

2023. október 12.