6. a osztálymise Osztálymise az első magyar bibliafordító, Boldog Báthory László pálos szerzetes ünnepén

JÓSÁG, TISZTELET, TÜRELEM

Február 28-án osztálymise keretében emlékeztünk a nagy irodalmi műveltséggel rendelkező Boldog Báthory László pálos rendi szerzetesre, aki a XV. század első felében a Nagy-Hárs-hegy remetebarlangjában élt. 1456-ban ő készítette el az első, majdnem teljes, magyar nyelvű bibliafordítást, amely Mátyás király saját könyvtárában, Corvinái között is helyet kapott.

Báthory László pálos szerzetes Itáliában és Franciaországban végezte iskoláit. Tanulmányai után az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendet, a pálosokat választotta. Buzgóságával, alázatosságával, valamint aszketikus életével – amelyet teljesen a hittudományoknak szentelt – a Magyar Pálos Rend példaképe lett. Húsz évig remeteként a Nagy-Hárs-hegy egyik barlangjában élt, ahol napjait szigorúan a osztotta be: imádság, elmélkedés, kétkezi munka.  Ebben a barlangban végezte azt az egyedülálló bibliafordítást, amely magyarságunk meghatározó értéke. A pálos rendben boldogként tisztelik.

Boldog Báthory László ünnepén a 6. a osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra a Biblia fontosságát, és a magyar szerzetes rendek munkásságának és szeretetének közös megélését, közvetítését a nagyböjti időszakban. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atyaa Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója –tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Add Urunk, Boldog Báthory László pálos szerzetes közbenjárását, hogy felelősségteljesen, lelkiismeretesen, hazaszeretettel végezhessük munkánkat és a ránk bízott feladatokat. Hallgass meg, urunk!
  • Add Urunk, hogy a keresztény családok példájukkal hirdessék a Te dicsőségedet az egész világon! Hallgass meg, urunk!
  • Add Urunk, hogy mindenkinek boldog és bűntelen élete legyen! Hallgass meg, urunk!
  • Kérünk Urunk, enyhítsd a betegek szenvedéseit! Add meg nekik a gyógyulás kegyelmét! Hallgass meg, urunk!
  • Kérünk Urunk, hogy a hétköznapi döntéseinkben mellettünk állj! Hallgass meg, urunk!

Urunk, Istenünk, Boldog Báthory László példája jó alkalom a nagyböjti időszakban, hogy felkeressük a rászorulókat, megszólítsuk azokat, akiknek értő meghallgatásra és jó szóra van szükségük, meglátogassuk azokat, akik magányosak. Jó alkalom, hogy tettekre váltsuk a meghívást, tegyünk jót mindenkivel és szánjunk értékes időt egymásra.

Nagyböjt az imádság ideje. Törekedjünk arra, hogy mi is felismerjük az akadályokat, amelyek nagyböjti megtérésünk, Istenhez jutásunk útjában állnak, és az Úr segítségét kérve győzzük le ezeket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Az osztály diáksága – a zeneiskola tanárainak hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

 

Gilicze Zoltán

2024. február 29.