7. c osztálymise Árpád-házi Szent Margit ünnepén

Január 17-én osztálymise keretében emlékeztünk a középkor egyik legismertebb magyar szentjére, a nagy engesztelőre, IV. Béla király leányára, Magyarország, Budapest és a Domonkos-rend védőszentjére.

Árpád-házi Szent Margit – a magyar királylány – tetteivel Isten országát hirdette, a tevékeny önfegyelmezésével és keresztény szeretetével. A fiatal lány a legalacsonyabb rendű munkát is szívesen végezte, és mindig a legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte. A szegényen élő és másokat kiszolgáló királylány példája hamar közismertté vált. Életének három alapszabálya az evangélium egész tökéletességét magában foglalja:

  1. Istent szeretni, magamat megvetni.
  2. Senkit meg nem utálni.
  3. Senkit meg nem ítélni.

Isten rendkívüli ima meghallgatásokkal és csodákkal jutalmazta odaadását. Szent Margit áldozatos élete példájával az embereket Isten felé fordította. Az önzetlenségnek és az áldozatvállalásnak mintájára különösen is nagy szükség is volt a középkori Magyarországon, ugyanis a tatárjárást követően az ország igencsak megosztottá vált.

Szent Margit ma is köztünk jár, története a 21. századnak is szól. Életútja, példája arra tanít bennünket, hogy a másik embert kell a figyelem középpontjába állítani, teljes valóságában és minden valós szükségletével együtt.

A szentmise keretében ehhez kértük a kegyelmet, hogy meglássuk a másik emberben az Úr Jézust. Szent Margit életszentsége a kortársai számára is teljesen nyilvánvaló volt, ezért szentté avatását halála után mindössze egy évvel már V. István kezdeményezte.

Szent Margit ünnepén az általános iskola 7.c osztályos diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – és édesapja tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Istenünk, hálát adunk neked a félév élményeiért. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk veled és egymással. Adj nekünk derűs és odaadó szívet, hogy továbbra is együtt építhessük országodat! Hallgass meg, Urunk!
  • Istenünk, hálát adunk neked tanárainkért. Köszönjük, hogy állhatatosan kísérnek, oktatnak és nevelnek minket. Áraszd el őket kegyelmeddel, hogy a második félévben is áldozatosan dolgozzanak velünk. Hallgass meg, Urunk!
  • Istenünk, hálát adunk neked szüleinkért. Köszönjük, hogy törődnek velünk és gondoskodnak rólunk. Áldd meg őket, hogy egészségben, békében éljenek velünk! Hallgass meg, Urunk!
  • Istenünk, hálát adunk neked osztálytársainkért. Köszönjük, hogy testvérként szerethetjük egymást, ahogy a te tanítványaidhoz illik. Adj nekünk továbbra is türelmet és jóságot egymáshoz! Hallgass meg, Urunk!
  • Istenünk, hálát adunk neked iskolatársainkért. Köszönjük, hogy a Patrona Hungariae véd minket. Áraszd a felvételizőket, különösen a 8.c osztályás társainkat a Szentlélek ajándékaival, hogy legjobb tudásuk szerint teljesítsenek a felvételin. Hallgass meg, Urunk!

Istenünk, szüzesség kedvelője és védelmezője, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével. Engedd, kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Ámen. 

Az osztály diáksága – a zeneiskola tanárainak hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

Gilicze Zoltán

2024. január 17.