Balázs-áldás az általános iskolában

A diákok a reggeli imák és a hittan órák keretében betekintést nyerhettek Szent Balázs püspök remete életébe, beszélgettek jóságáról gyógyító cselekedeteiről, csodatetteiről.

Szent Balázs püspök és vértanú napján Michele atya, a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia plébánosa – a járványügyi helyzetre való tekintettel osztálykeretben – Balázs áldásban részesítette a diákokat, hogy távol tartsa tőlük a bajt és a betegséget.

„Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Úr a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.”

Az áldás után az osztályokban a megszentelt gyertyák is meggyújtásra kerültek. Szentelt gyertyáink fénye mellett a diákok énekeltek, imádkoztak.

„Emlékezzünk Szent Balázsra, mert ma vagyon napja.
Többször is, hogy megélhessük az Úristen adja.
Kérjük ajándékát, Istennek áldását.
Távoztassa mindnyájunknak torkunknak fájását.”

 

Gilicze Zoltán

2022. február 03.