Fenntarthatósági Témahét

Iskolánk – az előző évek hagyományait folytatva – idén is csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Fenntarthatósági Témahéthez. A fenntarthatóságra való pedagógiai felkészítés egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamata, amely olyan tájékozott és tevékeny diákokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, és eligazodnak a természet-és környezetvédelem terén.

A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében számos tanórán –  természetismeret, földrajz, biológia, technika, osztályfőnöki órák keretében – hívjuk fel a diákok figyelmét a globális felmelegedés, a vízhiány, a csökkenő energiakészlet, valamint a klímaváltozás, és az emberiség által egyre erőteljesebb ökológiai lábnyom veszélyeire. Ezek a veszélyek egyre erőteljesebben fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon.

A szemléletváltásra diákjainak igen fogékonyak, épp ezért tarjuk fontosnak, hogy adott (online) tanórákon, valamint a gazdag tanórán kívüli tevékenységekben – növényültetés az udvaron található magaságyásokba, az ökokert folyamatos gondozása, a mindennapos kerékpárhasználat megerősítése, a minél több szabadban eltöltött időre való motiválás – egyaránt megjelenjen.

 

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy diákjainak átérezzék a téma fontosságát, és felfigyeljenek személyes érintettségükre is. Kis odafigyeléssel mindannyian sokat tehetünk a Föld védelméért.

 

Gilicze Zoltán

2021. április 27.