Kimagasló eredmény a 2019. évi Országos kompetenciamérésen – általános iskola

A Hivatal ezzel a minden tanévben elvégzett méréssel térképezi fel – többek között – az általános iskolai 6. évfolyamos diákok szövegértési képességét és matematikai eszköztudását. Az országos kompetenciamérés átlageredményei illeszkednek a korábbi években, ugyanazokon az évfolyamokon mért eredményekhez. A felmérés eredményéről kapott visszajelzések objektív képet adnak iskolánk teljesítményéről, az egyes tudásterületeken elért mutatószámok pedig az országos és a fővárosi összehasonlítást segítik elő.

Megállapítható, hogy – matematikából és szövegértésből is – a 2019-ben elért eredményeinkkel az általános iskola mérésben résztvevő diákjai megelőzték az országos, a fővárosi, valamint a velünk azonos kategóriába eső ún. "fővárosi közepes méretű általános iskolák" diákjait, egyben túllépték a tavalyi intézményi mutatószámainkat is.

Szívből gratulálok mind a diákoknak, mind a kollégáknak a kimagasló eredményhez, amelyet hat éves szakmai munkával és felkészítéssel az alsó és felső tagozat pedagógusaiként KÖZÖSEN értek el. 

A részletes elemzés a csatolmányban olvasható.

Gilicze Zoltán

Kapcsolódó
2020. szeptember 01.