Kisboldogasszony ünnepén

Szeptember 8-án – Kisboldogasszony ünnepén – az általános iskola diáksága – a hagyományos reggeli ima keretében iskolánk névadójának születése előtt tiszteleg. Kilenc hónappal a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe után, ezen a napon ünnepeljük Szűz Mária földi születésnapját, közösen magasztaljuk a boldogságos Szűzanyát.

Kisboldogasszony ünnepe hozzásegített bennünket, hogy a tanév kezdetén minél jobban meglássuk iskolánk névadójának erejét, méltóságát és kiáradó szeretetét. Szűz Máriához – aki a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének – együtt imádkozva még jobban megértethetjük a világmindenségre kiterjedő erejét, szeretetét és jóságát.   Kisboldogasszony ünnepén nagy erőt adott számunkra az a tudat, hogy az angyali üdvözletkor szívébe és a testébe fogadta Isten igéjét, és világra hozta az Életet. ő hozta el az Életet, Istenünk és Megváltónk édesanyjaként. Mária születésének ünnepe segít arra is ráirányítani figyelmünket, hogy meglássuk tanítványainkban az Istentől eredő hivatásukat, azt az egyediséget, amely az évek múltával fog kibontakozni, ahogy diákjaink növekednek, fejlődnek.

Hitünkben megerősödve kísérjük, segítjük őket azon az úton, amelyre Isten külön- külön meghívta őket. Diákságunk pedig a gyermeki jámborság érzületével követi őt.

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg.
Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!
Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya.

Amen.

 

 

 

Gilicze Zoltán

2023. szeptember 06.