Lámpások Márton napon

A Szent Márton napi projekthét keretében – hagyományainkat folytatva – az általános iskola felső tagozatos diákjaival az egyház egyik legismertebb szentjéről tartottunkmegemlékezést november 9-én. Idén, is az iskola kerti tavánál elevenítettük fel a Pannóniában született szent életét, aki Szűz Mária mellett hazánk másik patrónusa. 

Személye a IV. századtól jól ismert a keresztények körében. Csodatévő szent – aki a császár katonájából lett Krisztus katonája – az útkeresésben segíti a ma keresztény emberét. Életpéldájának egyik fontos üzenete a szeretetközösség ereje. Szabaduljunk meg az előítéletektől, s alázattal, Jézus Krisztus lábmosó szeretetével forduljunk embertársaink felé. Mi is legyünk mindenkivel szemben nagylelkűek és könyörületesek, önfeláldozók, akik tudják, hogy adni és szeretni az igazi öröm. Ízleljük meg mindnyájan annak örömét, mit jelent valóban kereszténynek lenni az Úr akaratával megegyezően.

Márton már fiatalon elismerést váltott ki egyszerűsége, életének tisztasága, önfeledt felebaráti szeretete miatt. Szeretetközösségben élt katonáival, sorsközösséget vállalt velük, bűneikben azonban nem osztozott, viszont segítette őket, gondoskodott róluk. A jól ismert allegorikus történet szerint Márton télvíz idején találkozik a koldussal, és tiszti köpenyének felét odaadta a hóban vacogó ruhátlan embernek.  

A program keretében a diákok felolvasták könyörgéseiket:

5.a - Szent Márton nem szégyellt egy koldussal szóba állni és segíteni rajta. Példája nyomán segíts kérünk Jézusunk, hogy mi is mindig áldozatos lélekkel gyakoroljuk az irgalmas felebaráti szeretetet!

Hallgass meg Urunk!

5.b – Szent Márton a saját gazdagságát megosztotta másokkal. Segíts nekünk Jézusunk, hogy mi is mindig önzetlenül osszuk meg javainkat azokkal, akik a legjobban rászorulnak erre!

Hallgass meg Urunk!

5.c - Szent Márton mindig figyelmes és segítőkész volt másokkal. Példája nyomán segíts kérünk Jézusunk, hogy mi is észre vegyük embertársaink szorult helyzetét és segítséget nyújthassunk nekik szükségükben!

Hallgass meg Urunk!

6.a – Szent Márton életében is mindig a Te kezedbe tette le életét. Erős hitével készen állt hívásodra, bármerre szólítottad. Segíts, Urunk, hogy a betegek Szent Márton alázatával fogadják kezedből akár az életet, akár a halált!
Hallgass meg Urunk!

6.b – Szent Márton, te mindig engedelmes voltál szüleidnek, elöljáróidnak. Segíts, hogy a te példád szerint mi is mindig törekedjünk az engedelmességre!

Hallgass meg Urunk!

6.c - Szent Márton, te sok ember példaképe voltál. Segíts, hogy mi is az Atya szeretete és a te példád szerint éljünk! Könyörögj értünk, hogy engedelmesen megtegyük az Atya akaratát, önzetlenül segítsünk a rászorulókon!

Hallgass meg Urunk!

8.c – Szent Márton, te már egészen fiatalon megláttad életed igazi értelmét, remeteségre és az Úr közelségére vágytál. Segíts, hogy mi is megtaláljuk életünk igazi célját, hivatásunkat! Vezess közbenjárásoddal az Isten terve szerinti úton minket!

Hallgass meg Urunk!

7.c – Istenünk, Szent Márton a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjön és szeretetedtől se élet, se halál el ne szakítson minket!

Hallgass meg Urunk!

 

A program zárásaként osztályonként 12-12 lámpásként világító bambuszhajót bocsátottunk a vízre. Ez a 12-es szám azt jelképezte, hogy Szent Márton tizenkét évesen döntött úgy, hogy felveszi a kereszténységet. A kis lámpások vízre bocsátása pedig önmaga őrizte Szent Márton emlékét, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatta el az emberekhez. 

Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret. 

 

      Gilicze Zoltán

2023. november 10.