Nemzeti összetartozás napja 2024.

"MINDEN ZÁSZLÓ ANNYIT ÉR, MINT A KÖZÖSSÉG, AMELY A MAGASBA EMELI”

A magyar parlament 2010-ben alkotott jogszabályt a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről kinyilvánítva, hogy a több állam fennhatósága alatt élő magyarság minden tagja része az egységes magyar nemzetnek. "Minden magyar felelős minden magyarért, csak egy öntudatos nemzet képes megfogalmazni a maga sajátos érdekeit.” 

Ma a 104 éve aláírt trianoni békeszerződésre emlékezünk. 14 éve, ez a nap a magyar nemzet összetartozásának ünnepe. A zászló pedig az összetartozásunk jelképe, a magyar nép öröksége.

A hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartja össze, és ez egyben megmaradásunk záloga is.

A külhoni magyarság megőrizte nyelvét, kultúráját, nemzetéhez való ragaszkodását. 

A történelemben a magyar emberek már számtalanszor megmutatták elszántságukat, elhivatottságukat a haza iránt elkötelezettségükben. Ez az a példa, amit nekünk, ma élő nemzedéknek követnünk kell.

Trianon terhét akkor tudjuk levetni magunkról, ha hiszünk a magyarság jövőjében és ezért fontos, hogy közös ünnepléssel, énekléssel, imádsággal erősítsük a magyarság nemzeti összetartozását.

A  mai napon az alsó tagozat diáksága az udvaron., a felső tagozat pedig a nagy díszteremben méltóképpen ünnepelte meg a Nemzeti Összetartozás Napját.

 

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet.”
(Juhász Gyula)

 

Gilicze Zoltán

Kapcsolódó
2024. június 04.