Nyertes, megvalósult pályázat

A Népi játszóház és alkotóműhely 2014 óta működik iskolánkban, mint délutáni szakkör, melynek legfőbb célja, hogy a gyermekek játszva, alkotva ismerkedhessenek meg a magyar néphagyományokkal, népszokásokkal, a természetes anyagokkal, valamint a népi mesterségekkel. 

Növendékeink közül többen komoly sikereket értek el különböző honismereti versenyeken és számos alkotói pályázaton. A hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével az iskolai nevelői munkába érzelmi, esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretet valósul meg, amely alapelvé válik.

A néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a diákokra, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi kötődés, hanem egy komplex személyiség fejlődés elősegítői. Ezen belül a közös alkotás öröme – közösségformáló erő.

A népszokások jelentős része a naptári évhez fűződik. Az évszakok váltásához, a természet örök körforgásához kötődik. A népi kultúrában az ember, a természet és a Teremtő kapcsolata tükröződik vissza. Különböző rítusokkal tette emlékezetessé a nép a gazdasági év kezdetét és befejezését. Az emberi élet egyénhez és kisebb közösségekhez kötődő sorsfordulóihoz, valamint állami és egyházi ünnepekhez is meghatározott népszokások fűződnek. Így alakultak ki a naptári évtől elválaszthatatlan ünnepek, a „Jeles napok”. 

A Nemzeti Tehetség Program keretén belül elnyert anyagi támogatás (1 100 000 Ft) számtalan színes program megvalósulását, szebbnél szebb tárgyiasult alkotás létrejöttét tette lehetővé az elmúlt év jeles napjaihoz kapcsolódva.

A pályázat eredményeként megvalósult néphagyományőrző program komplex módon segítette a diákok személyiségének fejlődését, egyben a "tehetségcsírák" felfedezését:

  • lehetőséget teremtett a kreativitás kibontakoztatására;
  • nyitottságot teremtett a természet felé, közelséget a természetes anyagokhoz;
  • a tevékenységeken, barkácsolásokon keresztül lehetőséget adott a manuális készség erősödésére;
  • a népmeséken, gyermekmondókákon keresztül bővült a szókincsük, erősödött az anyanyelvhez való kötődésük;
  • a közösen átélt ünnepek és az ehhez kapcsolódó szokások az érzelmi, az esztétikai, valamint az erkölcsi nevelésben rejlő kincsek átadására adtak lehetőséget;
  • a programok elősegítették a nemzeti identitás tudat erősödését;
  • a zenei anyanyelv megalapozását, erősödését; 
  • a harmonikus személyiségfejlesztést, az egészséges testfejlődést, valamint az értelmi nevelést.

Megvalósult programjaink a teljesség igénye nélkül:

Szent Mihály napi vásár élő népzenével, házaló népszokások bemutatása, vásári bábjáték a Magyar Kultúra Napján, moldvai táncház a farsang keretében, mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, a Kárpát-medence ízei: népi ételek készítése, kóstolása, nyári egy napos tanulmányi út a Szentedrei  Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, stb.

A pályázati program megvalósítása döntő szerepet játszott a gyermeknevelésben. A programok során kialakított néphagyományra épülő környezet, a természetes anyagok bevonása komplex lehetőséget biztosított diákjaink számára a szép és örök értékek befogadásra, az alkotás örömére, az ősi népi játékok hangulatos világának átélésére. A diákok észrevétlen módon szereztek olyan ismereteket, amelyek később beépülnek és rögzülnek tudásukban.

A pályázat keretében a foglalkozás résztvevői és vezetője egy különleges alkotói csapattá kovácsolódhatott, akik nagyban hozzájárulnak néphagyományaink megéléséhez iskolánkban.

A foglalkozás vezetője: Veress Attiláné Kati néni

A pályázati szám: NTP-KNI-19-0073

2021. április 15.