Patrona nagyik találkozója a tanév kezdetén

Az önkéntes feladatokat végző nagyikat – jelenleg 10 fő – a Boldogasszony nővérek közösségéből gondos odafigyeléssel Róza nővér fogja össze, koordinálja. Precíz munkájával a Patrona nagyik számára nemcsak egyeztető és tájékoztató megbeszéléseket szervez, hanem lelki témájú, Szentírásra épülő képes elmélkedéseket, értékes videókat cserél velük. Kirándulást szerveznek közösen, évente két-három alkalommal névnapos köszöntést is tartanak együtt.

A találkozón részt vett Pethő Csilla tanító is, aki megálmodója és elindítója volt a Patrona nagyi programnak 2013. február 11-én.

A tíz éves jubilálásukat ünneplő nagyik programja olyan egyedülálló „PH”(Patrona Hungariae)-érték, amelyben pedagógiai háttérrel rendelkező nyugdíjas nagymamák önkéntesen vesznek részt, akik a tanév során – az osztálytanítók irányítása mellett – heti rendszerességgel, egyénileg foglalkoznak a diákjainkkal.

A Patrona nagyik autonóm pedagógiai műhelyként vannak jelen iskolánkban. Nagymértékben hatnak tanítványaink személyiségére, információt közvetítenek, képességet fejlesztenek, értékeket, normákat közvetítenek, erkölcsöt alakítanak ki, valamint hatással van a tanulók szociális képességeire, ezáltal az osztályszintű betagozódásukra is. Az érték-és normaközvetítésük során kiemelt hangsúlyt kap az egyes tanulók és osztályközösségek összehangolt, tudatos támogatása.

A Patrona nagyi program legfontosabb alapelve, a hozzánk járó diákok jelene, sikeres jövője, kiegyensúlyozottsága, öröme. Az általuk képviselt és megvalósított program kiemelt fontosságot tulajdonít az egyes tanulót támogató hosszabb távú tudatos tervezésnek, a különböző hatások összehangolásának, a pedagógusokkal való együttműködését segítő kommunikációnak. Működésük elemi léte a diákkal való beszélgetések, meghallgatások, mesélések, éneklések, rövid séták, vagy épp kisebb foglalkozások.Mindezek a személyes gondoskodásra és az odafigyelésre épülnek, amelyben pótolni igyekeznek a „pótolhatatlant”.

A Patrona nagyik személyre szabott figyelmükkel biztosítják azt az értékes időt, amely részéről minden esetben figyelmes és megértő jelenlétet tartalmaz. Olyan lelki idő ez, amelyet csak a nagyik tudnak nyújtani.

Sok esetben ezzel a tevékenységükkel pótolják azokat a nagyikat is, akik vidéken vagy nagyon távol élnek diákjainktól, vagy esetleg már az angyalok közé költöztek. 

A Patrona nagyik adott esetben részt vesznek az osztályaink liturgikus programjain, a jeles napokon, a nagyobb iskolai rendezvényeken, továbbá meghívást kapnak az érintett osztályok egyéb ünnepi eseményeire is. 

A tanév kezdetén Isten éltesse a Patrona nagyikat! Hálásan köszönjük azt a sok jót, amit az elmúlt tíz évben kaptunk, egyben további sok erőt, egészséget kívánunk a közösségünkért végzett áldozatos tevékenységükhöz a 2023/2024-es tanévben is.

Bízunk benne, hogy a közeljövőben mások is csatlakoznak a Patrona nagyikhoz, hiszen nagy szükségünk van rájuk!

 

Budapest, 2023. szeptember 18.

                                                                                         

Gilicze Zoltán

2023. szeptember 18.