Zarándoklat és Keresztút Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Követve hagyományainkat 2024. március 22-én lélekben is felkészültünk a nagyhét közelgő eseményeire. Ezen a napon kibocsátó lelki napra került sor, melynek során az alsó tagozatos diákok az osztályfőnökök vezetésével együtt imádkozták a keresztút állomásait az egyes osztálytermekben kialakított stációknál, a felső tagozatosok pedig Keresztútjárással egybekötött zarándoklaton vettek részt különböző helyszíneken.

A zarándoklat mottója: ”Máriát dicsérni hívek jöjjetek, mert ő fogja kérni Fiát értetek.”

A 3-4. évfolyamosoknak a Tamariska-dombra látogattak, az 5. évfolyamosok és a 7.c osztály számára a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére emelt és felszentelt budaörsi Kőhegyi kápolnához, a 6. évfolyam és a 8.c osztályosoknak pedig a gercsei Boldogasszony Templom érintésével Pesthidegkút-Ófalu Sarlós Boldogasszony templomhoz szerveztünk zarándoklatot.

Ez a nap Jézus fogantatásának ünnepe, ugyanis Szűz Mária – Patrona Hungariae – e napon fogadta méhébe Jézust. Zarándoklatunk során Istent kerestük, és azért vállaltuk az út nehézségei okozta megpróbáltatásokat, hogy elcsendesedve, teret és időt adva magunknak Isten megérinthessen, találkozhasson velünk. Arra hívtuk a diákságot, hogy közösen imádkozzunk, elmélkedjünk, igyekezzünk megnyílni a minket szüntelen körülvevő isteni szeretetre. Hagyjuk magunk mögött a sokszor ránk törő (lelki) bágyadtságot! A zarándoklat küzdelem volt, nem a széles út.  Együtt jártunk ezen az úton.

A Keresztút során a diákok megtapasztalhatták, hogy nem pusztán emlékezünk Krisztusra, hanem meg kell érezniük azt is, hogy bennünk él. A mostani, bennünk élő arcát kell minduntalan kutatni, és erre a keresésre folyamatosan törekedni. A keresztút misztériuma csak a szeretet látásában közelíthető meg. Mindaz, ami ott történt, a szeretet erejét és győzelmét hirdeti.

A zarándoktúra lehetőséget biztosított arra is programon részt vevő diákok számára, hogy – a Farkasréti út zarándokútján végig haladva – részletes betekintést kapjanak Wendler Ferencről, a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére 1855. október 15-én felszentelt Kőhegyi kápolnáról, valamint a gercsei Árpád kori Boldogasszony templomról. Diákjainkat zarándokként fogadta be Budaörsön Dr. Sivadó János atya, Pesthidegkúton Păduraru Julian atya. 

A Keresztútjárást követően az 1-2. évfolyamosokat is imádságra hívtuk ezen a napon. A kicsik a nővér kertbe látogattak el, és az ott rejtőző Mária szobrot körül "ölelve" mondtak el osztályonként egy imádságot, szándékot.

Végig járva a keresztutat, tanúi lehettünk a szeretet valódi mibenlétének. A feltámadás biztos reményével kértük a Jóisten áldását minden családunkra. A zarándoklat nagy élmény volt mindannyiunk számára, egyben tovább erősítette közösségünket is.

Gilicze Zoltán

2024. március 22.