3. osztályosok évfolyammiséje húsvét időszakában, Mária önátadó IGEN-jét ünnepelve

Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most...”

(Dsida Jenő)

 

Április 10-én – húsvét nyolcadát épp elhagyva – évfolyammise keretében Urunk születésének hírüladására, Gyümölcsoltó Boldogasszonyra emlékeztünk.

Ez az időszak kiemelt idő a húsvéti misztérium ünneplésének ötvennapos egységében, hiszen minden napja az Úr főünnepéként jelenik meg a szentmisékben.

Ahogy azt a mai évfolyammisében is megtapasztalhattuk, a húsvéti idő olvasmánya nem az Ószövetségből, hanem az Apostolok Cselekedeteiből hangzott el, az evangélium Szent János szerint volt. Mindezt a húsvéti idő saját gyönyörű éneke az örömünket kifejező alleluja emelte egységbe.

„Krisztus az Úr, erő s hatalom övé,
Bátran bízz benne, hisz mondta.
Ki újra kopog, annak ajtót nyitnak majd,
Alleluja, alleluja.”

 

Ezen a napon Jézus fogantatását, Urunk megtestesülését, a Patrona Hungariae önátadó IGEN-jét is ünnepeltük, amikor Szűz Mária méhébe fogadta Jézust.

"Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint."

Mária igent mert mondani Isten felkérésére, és kezét fogva elindult a szolgáló szeretet útján. Ez a názáreti IGEN vezette őt hosszú utakon és megpróbáltatásokon keresztül, hogy a mennyek királynője legyen. 

Mária alakja csodálatosan felragyogtatja számunkra közös krisztusi létünk titkát, amely épp az igen kimondásában, a mennyei Atya akarata iránti engedelmességben mutatkozik meg.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a 3.a, 3.b és a 3.c osztály diáksága szolgálattal egybekötött évfolyammisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szent kegyelmét, Jézus Krisztus megtestesülését, szeretetének közös megélését, közvetítését, a húsvéti időszak örömének közös megélését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

„Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.”

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Add Urunk, hogy mindig legyen akaraterőnk Mária igenjét kimondani, még azokra a dolgokra is, amihez nincs kedvünk, de a kötelességünk. Hallgass meg, Urunk! – 3.a
  • Add Urunk, hogy odafigyeljünk egymásra és egyetértés, megbocsátás legyen közöttünk. Hallgass meg, Urunk! – 3.a
  • Zsolt bácsinak ma van a névnapja. Áldd meg őt Jézus! Adj neki sok örömet a családjában és az iskolában is. 3.b
  • Add Urunk, hogy osztályunk igazi közösségé formálódjon és mindig tudjunk megbocsátani egymásnak. Hallgass meg, Urunk! – 3.b
  • Add Urunk, hogy békesség és egység legyen az osztályunkban és mindig tisztelettel forduljunk egymás felé. Hallgass meg, Urunk! – 3.c
  • Add Urunk, hogy őszinte tisztelettel és figyelemmel forduljunk szüleink és tanáraink felé, hogy minél több tudást átadhassanak nekünk. Hallgass meg, Urunk! – 3.c

 

Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szűz méhében emberi testet öltsön. Add, kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, isteni természetének is részesei lehessünk.

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Ámen.

 

A harmadik évfolyam diáksága – a Zeneiskola hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük kollégáink – kiemelten Rigóné Tomka Lea hitoktató – tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

 

Gilicze Zoltán

 

2024. április 10.