5. b osztálymise Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén

November 15-én osztálymise keretében emlékeztünk  a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentjére, a szolgáló szeretet védőszentjére. Szent Erzsébet személyét évszázadok óta nagy tisztelet övezi. Kultusza a 13. századtól kezdve szinte egész Európában elterjedt.

Szent Erzsébet – a magyar királylány – tetteivel Isten országát hirdette, a tevékeny szeretet földi megtestesítőjeként mindig az elesetteken segített. Szent Erzsébet meggyőződésből és teljes odaadással tette a jót. Élete maga volt a tanúságtétel Krisztus és a szeretet határtalansága mellett. Vagyonát teljes egészében a szegények, rászorulók támogatására fordította, csodái, legendái pedig évszázadok óta adnak világszerte iránymutatást kereszténységből és emberségből mindenkinek. Életútja, példája arra tanít bennünket, hogy magát az embert kell a figyelem középpontjába állítani, teljes valóságában és minden valós szükségletével együtt.

A szentmise keretében ehhez kértük a kegyelmet, hogy meglássuk az éhező, szomjazó, idegen, ruháitól és méltóságától megfosztott, beteg, rabságban lévő emberben az Úr Jézust. Szent Erzsébet életszentsége a kortársai számára is teljesen nyilvánvaló volt, ezért alig három évvel a halála után már a szentek között tisztelték. Erzsébet ma is köztünk jár, története a 21. századnak is szól.

Szent Erzsébet ünnepén az 5.b osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – és édesapja tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Add Uram, hogy a háborúk megszűnjenek és örök békében, boldogságban élhessünk. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy Viktor tudjon alkalmazkodni a körülményeihez és erős lélekkel élje túl a háborút. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy az emberek vigyázzanak a természetre és az embertársaikra. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy a környezetünkben felfedezzük a szépséget, zöldüljön és szépüljön tovább általunk. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy családtagjaink bízzanak egymásban és szeretettel forduljanak egymás felé. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Urunk, hogy béke, nyugalom, szeretet és egyetértés legyen az osztályközösségünkben. Hallgass meg, Urunk!

 

Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Ámen.

 

Az osztály diáksága – a zeneiskola tanárainak hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

 

Gilicze Zoltán

2023. november 15.