5. a osztálymise Tours-i Szent Márton püspök ünnepén

November 8-án osztálymise keretében emlékeztünk a katonából lett Szent Márton püspökre, aki Pannónia szülöttje, és Szűz Mária után az ország patrónusa (patronus regni) lett. Márton, miután az Úr hívását meghallotta, kérte elbocsátását a császártól, aki ezt gyávaságnak bélyegezte. Márton erre így válaszolt:
„Ha kérésemet gyávaságnak becsmérled és nem hitnek, hát holnap majd védtelenül odaállok a csatasor elé, és Jézus nevében, a kereszt jelével, pajzs és sisak nélkül áthatolok az ellenségen.”

Kultusza már a honfoglalás előtt is virágzott Pannóniában, tiszteletét Szent István is felkarolta, és zászlaira a hadverő Márton képét festette. A magyar kereszténység bölcsője, a pannonhalmi bencés apátság is az ő tiszteletére épült a róla elnevezett hegyen, ahol az egyik hagyomány szerint a szent született.

Szent Márton ünnepén az 5. a osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – és édesapja tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Add Uram, hogy osztályközösségünk egysége és kapcsolataink maradjanak szorosak és szeretetteljesek. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy együtt tudjunk működni a jóban és a Te tekinteteddel figyeljünk egymásra. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy az osztályunk leány és fiú tagjai között békesség legyen. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy tányérunkon legyen mindig étel és megbecsüljük az ennivalót, ne engedd, hogy pazarlók legyünk és add, hogy a legszegényebbeknek is jusson mindennapi betevő falat. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Uram, hogy becsületben, szeretetben, békében éljünk, Szent Márton példájával mi se legyünk nagyravágyók és elfogadjuk saját életünket. Hallgass meg, Urunk!
  • Add Urunk, hogy mindig őszinte tisztelettel forduljunk tanáraink felé! Hallgass meg, Urunk!

Urunk, Istenünk, Tours-i Szent Márton püspök a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetedtől se élet, se halál el ne szakítson minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Az osztály diáksága – a zeneiskola tanárainak hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

 

Gilicze Zoltán

2023. november 09.