5.b osztálymise Istenes Szent János, az Irgalmasrend szerzetese ünnepén

Március 6-án osztálymise keretében emlékeztünk  az Irgalmasrend védőszentjére, aki a szolgáló szeretet által a katolikus kórházak védőszentje lett. Személyét évszázadok óta nagy tisztelet övezi.Tetteivel Isten országát hirdette, a tevékeny szeretet földi megtestesítőjeként mindig az elesetteken és a betegeken segített.

A középkorban Istenes Szent Jánosnak egy zarándoklat alkalmával lett világos, hogy a jó Istenmeghívására a rászoruló szegény betegeken kell segítenie. Ennek érdekében éjszakánként azért gyűjtött fát az erdőben, hogy azt nappal eladva az így szerzett pénzből élelmet és orvosságot vásárolhasson a vagyontalan betegeknek, akiket aztán önfeláldozóan ápolt.

Szentségének híre gyorsan elterjedt, és az emberek felajánlásaiknak köszönhetően hamarosan nagy kórházat alapított, hogy még több beteget tudjon fogadni és gondozni. Életét általános tisztelet övezte. Tuy püspöke nagyra becsülését mutatva jóváhagyta az emberek által adott „Istenes” nevet. Készíttetett számára egy köntöst is, hogy megismerjék róla, és meghagyta, hogy segítőtársai is olyat viseljenek. Istenes János műve egyre jobban elterjedt. Harminchat évvel halála után V. Sixtus pápa kánonilag is megerősítette a János által létrehozott közösséget Irgalmas testvérek néven. Mára ez a szerzetesrend az egész világon elterjedt. Istenes Jánost 1690-ben avatták szentté. XIII. Leó pápa a katolikus kórházak védőszentjévé tette, s nevét belefoglalta a haldoklók egyházi imájába.

Istenes Szent János életútja, példája arra tanít bennünket, hogy magát az embert kell a figyelem középpontjába állítani, teljes valóságában és minden valós szükségletével együtt. A szentmise keretében ehhez kértük a kegyelmet, hogy meglássuk beteg emberekben is az Úr Jézust. Istenes Szent János ma is köztünk jár, története a 21. századnak is szól.

Istenes Szent János ünnepén az 5.b osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Istenünk, köszönjünk Neked az új osztálytársunkat, Cilit. Kérünk Téged, hogy hamar megtalálja a helyét, és könnyen be tudjon illeszkedni a közösségünkbe!
    Hallgass meg, Urunk!
  • Szüntesd meg Urunk a békétlenséget és a háborúkat a világban! Hallgass meg, Urunk!
  • Urunk, Viktorért és családjáért könyörgünk Hozzád. Vigyázz rájuk, és őrizd meg őket! Hallgass meg, Urunk!
  • Köszönjük Neked Istenünk a minket körülvevő csodálatos tavaszi természetet. Add, hogy mi is hozzájárulhassunk a teremtett világ védelméhez! Hallgass meg, Urunk!
  • Urunk Istenünk, az osztályközösségünkért könyörgünk Hozzád. Add, hogy szeretetben és békében, egymásra odafigyelve tudjunk együtt lenni, és fejlődni! Hallgass meg, Urunk!

Mennyei Atyánk, te Istenes Szent János szerzetes lelkébe irgalmas szeretetet adtál a szegények és a betegek iránt. Add, hogy mi is jót tegyünk a szenvedőkkel, és így eljussunk országodba, választottaid közé.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Ámen.

 

Az osztály diáksága – a zeneiskola tanárainak hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

 

Gilicze Zoltán

2024. március 06.