Adatvizualizációs felületen az Országos Kompetenciamérés kiemelkedő eredményei

Megjelent az Oktatási Hivatal honlapján a 2023-ban kiadott Országos Kompetenciamérés eredménye egy új, speciális, országos összevetésű adatvizualizációs felületen. A különböző telephelyi jelentések táblázataiban megjelent számok által tartalmazott információk grafikus megjelenítésével mindenki számára könnyen értelmezhetővé teszi az Országos kompetenciamérés eredményeit.

A felületen a 2023-ban kiadott Országos kompetenciamérés 2022-es eredményei találhatók feladatellátási helyenként, képzési típusok szerint kategorizálva. Az adatvizualizáció segítségével a Patrona általános iskolájának 6. és 8. évfolyamos eredményei könnyen áttekinthetők a különböző csoportokhoz viszonyítva. 

Az egyes ikonok értelmezése:

az eredmény jobb

az eredmény szignifikánsan magasabb a viszonyítási csoport átlageredményéhez képest

az eredmény nem különbözik

az eredmény nem különbözik szignifikánsan a viszonyítási csoport átlageredményéhez képest

az eredmény rosszabb

az eredmény szignifikánsan alacsonyabb a viszonyítási csoport átlageredményéhez képest

 

A Patronában a matematika és a szövegértés területén elért kimagasló általános iskolai eredmények jól összevethetők az alábbi – az eddigi legrészletesebb – területi átlagokkal:

  • országos
  • régiós
  • vármegyei
  • járási
  • budapesti általános iskolák
  • budapesti „nagy” általános iskolák.

6. évfolyam: Az eredmények egyértelműen kimutatják, hogy az általános iskolánk 6. évfolyamakiemelkedő mértékben túlszárnyalja az egyes területi átlagokat mind a matematika, mind aszövegértés területén.

8. évfolyam: Az eredmények jól megmutatják, hogy az általános iskolánk 8. c osztálya megelőzi az egyes területi átlagokat, és a fővárosi iskolákkal megegyező kategóriába került mind a matematika, mind a szövegértés területén.

2024. március 05.     

Gilicze Zoltán

2024. március 07.