6. c osztálymise Assisi Szent Ferenc ünnepén

Október 4-én osztálymise keretében emlékeztünk az életszentség óriására, aki a teremtés sértetlensége iránti mély és őszinte tisztelet példáját kínálja számunkra. A szegények barátjaként szeretetben élt Isten minden teremtményével, az egész teremtést – állatokat, növényeket, természeti erőket, sőt, Napfivérét és Holdnővérét is – meghívta, hogy együtt tiszteljék és dicsőítsék az Urat. 

Szent Ferenc ünnepén a 6. c osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Add Uram, hogy Jézus tanításait az Úr akarata szerint tudjuk követni! Hallgass meg, urunk!
  • Add Uram, hogy elég tanár legyen az iskolákban. Hallgass meg, urunk!
  • Add Uram, hogy a háború áldozatainak lelkei a Mennybe kerüljenek!  Hallgass meg, urunk!
  • Add Uram, hogy Isten mondanivalóját meghalljuk! Hallgass meg, urunk!

Istenünk, te megadtad Assisi Szent Ferencnek, hogy a szegénységben és alázatosságban Krisztushoz váljék hasonlóvá. Tégy készségessé minket, hogy mi is az ő útján járva kövessük Fiadat, és örvendező szívvel veled egyesüljünk! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységbe, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Az osztály diáksága – a zeneiskola tanárainak hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

Gilicze Zoltán

2023. október 04.