Október 6-i megemlékezés

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont általános iskolai diákjai ünnepi köszöntővel és gyertyagyújtással rótták le tiszteletüket az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 12 tábornok, 1 ezredes, valamint a Pesten golyó általi halálra ítélt Batthyány Lajos, az első felelős magyar miniszterelnök emléke előtt a Knézich emléktáblánál, valamint az aulában kialakításra kerülő emlékhelynél.

Hős magyarok voltak ők: bárók, polgárok, honvédek, férjek, családapák, akik hittek ártatlanságukban és a magyar haza szabadságában.

Mártírhaláluk jelképpé vált, a küzdelem és áldozatvállalás szimbólumává.

 

Gilicze Zoltán


 

2023. október 06.