A 6. évfolyamos 2022-es természettudományos kompetenciamérés elemzése

2019-ben az általános iskola bekerült a kiemelkedő teljesítményű iskolák közé. Ez azoknak a 6. évfolyamos diákoknak köszönhető, akik két kompetenciaterületen – szövegértésben és matematikában is – az országos lefedettséget mutató eredményekhez képest kiváló eredményeket értek el. 

2021-ben idén is kiemelkedő eredményt értek el a hatodikos diákok, és ez a 2022-es méréskor is töretlen maradt. Az átlageredmények mutatószámai alapján diákjaink a természettudomány területén is magasan megelőzték az országos mutatók mellett a budapesti általános iskolákat, valamint a létszám alapján velünk egy kategóriába sorolt budapesti általános iskolákat is. Ez azt jelenti, hogy a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont általános iskolai 6. évfolyamjavalamennyi viszonyítási csoporthoz viszonyítva kimagasló eredményt ért el az országos és a fővárosi társintézményekhez képest.

Általános iskolai eredmények összevetése más fővárosi intézményekkel. Az intézmény utáni szám (pl. 05) a kerületet jelenti.

Gratulálunk az alsó tagozat gondos alapozó és előkészítő munkájához, és az 5-6. évfolyamon végzett kiemelkedő pedagógiai folyamatokhoz, kiemelten Szabó Zsolt tanár úr munkájához.

Budapest, 2023. április 25.

Gilicze Zoltán

Kapcsolódó