6. a osztálymise Szent Lukács evangélista ünnepén

Október 18-án osztálymise keretében emlékeztünk az nagy irodalmi műveltséggel rendelkező orvosra, Szent Lukácsra, akinek evangéliuma Isten irgalmasságát visszhangozza.

Evangélistaként, a pontosság és hitelesség igénytől hajtva, a Szentlélektől vezérelve azért kelt útra, hogy utánajárjon mindannak, amit Krisztusról hallott. Találkozhatott a Szűzanyával, továbbá az egykori tanítványokkal, gyógyult betegekkel, vakokkal, még Lázárral is.

Szent Lukács, aki mint orvos különös részvéttel nézte a beteg embert, mint evangélista észrevette, hogy a Megváltó a beteg emberiségnek hozta meg a gyógyulást, a megváltás művének végrehajtásával. Evangéliumában az Emberfia egyszerre a betegek gyógyítója, valamint a bűnöket megbocsátó Irgalom, aki az emberek között Isten jótéteményeit árasztja és emellett az irgalmasság evangéliumát hirdeti.

Szent Lukács ünnepén a 6. a osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – és édesapja tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Add Uram, hogy Jézus tanításait az Úr akarata szerint tudjuk követni! Hallgass meg, urunk!
  • Add Uram, a Te békédet embertársainknak, segítsd azokat, akik ezt nem élhetik meg a mindennapokban! Hallgass meg, urunk!
  • Add Uram, hogy az osztályba érkezett társainkat méltó szeretettel segítsük, osztályközösségünket gyarapíthassak! Hallgass meg, urunk!
  • Urunk, Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük! Hallgass meg, urunk!
  • Istenünk, minden jó tőled származik. Add meg kérünk, hogy sugallatodat követve helyesen gondolkodjunk, és irányításoddal a jót meg is valósítsuk. Hallgass meg, urunk!
  • Add Urunk, hogy mindig kedvességgel forduljunk tanáraink felé! Hallgass meg, urunk!
  • Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet! Add, hogy szeressük amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük amit ígérsz! Hallgass meg, urunk!

Urunk, Istenünk, te Szent Lukácsot kiválasztottad, hogy igehirdetésével és írásaival hirdesse a szegények iránti szeretetedet. Add, hogy minden keresztény egy szív, egy lélek legyen, és minden nép meglássa az üdvösséget! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Az osztály diáksága – a zeneiskola tanárainak hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

Gilicze Zoltán

2023. október 18.