Becsengettek!

Szeptember 1-jén, az iskolában megtartott Veni Sancte szentmisén nagy öröm volt végignézni a megtelt kápolnán és nagy dísztermen. Egy csodálatos, de kihívásokkal teli időszak kezdetén, a teljes iskolai közösség – pedagógusok, diákok, szülők, iskolavezetés – a szentmisén együtt imádkozott, és kérte a Szentlelket, hogy elegendő lelki erőt adjon az új tanévhez.

A szentmise keretében köszönetet mondtunk a sikeres nyári táborainkért, amelyekben több mint 500 diák vett részt. Hálával imádkoztunk azért, hogy az általános iskola a 2023/2024-es tanévet, az előző évekhez képest az eddigi legmagasabb tanulói létszámával (461 fő), 19 osztállyal, három 78 fős első osztállyal, teljes létszámú tantestülettel kezdi meg. Továbbá azért, hogy tanítványaink testben és lélekben egészségesen fejlődjenek, és az evangélium szellemében kibontakoztassák Istentől kapott tehetségüket. Olyan hiteles keresztény emberekké váljanak, akik Jézus Krisztus szeretetében kellő önismerettel, szabad döntésekkel képesek magukat fegyelmezni, és az Úr példáját követve önzetlen szeretettel élni és tenni másokért.

A 2023/2024-es tanévben a három első osztályában a sok kisdiáknak egy új időszámítás kezdődődött el az életében szeptember 1-jén. Az óvodában megszokott mindennapos játék helyébe az élménypedagógiával átszőtt iskolai tanulás lépett, amelyet a mára már szépen bekötött könyvek, füzetek is segítik.

Az új tanév legelején igazgatói órákra is került sor. Az alsó igazgatói órán az új elsősök – szüleik jelenlétében, színes lufikkal – örömteli várakozással léptek be az iskola nagy dísztermébe, ahol az általános iskola teljes alsó tagozatos diákközössége nagy szeretettel fogadta őket. Öröm volt látni, ahogy ezek után szertefoszlott bennük a szorongás, és boldogan várták az első tanítási napot. Ebben nagy szerepük volt tanítóiknak is, akik a barátságosan feldíszített osztálytermekkel várták a kisdiákokat.

A felső tagozatosok igazgatói óráján képes beszámolót hallhattunk a sikeres pannonhalmi zarándoklattal egybekötött gólyatáborról, valamint az éves célkitűzések mellett a Szentlélek Úristen oltalmát, segítő erejét kértük mind a tanítványokra, mind a pedagógusokra.

„Jöjj el Szentlélek Úristen! Igazság és szeretet lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást,
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál.”

 

Minden diákunknak nagyon sikeres tanévet kívánok!

Gilicze Zoltán

2023. szeptember 04.