Tanévkezdő információk

Kedves Szülők!

Bízunk benne, hogy a nyáron mindenkinek sok élménnyel, örömmel telt a pihenés időszaka.

Az új, 2023/2024-es tanév közeledtével – megerősítve a 2023. június 30-án kiküldött levelünkben leírtakat – az évkezdéssel kapcsolatos legfontosabb időpontokról, programokról adunk tájékoztatást a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VII.22) BM rendelet alapján.

 1. Az első évfolyamosok ismerkedő családi napjaira az alábbi időpontokban kerül sor:
 • 1.a osztály: 2023. augusztus 28. (hétfő) 16.30h, Patrona
 • 1.b osztály: 2023. szeptember 02. (szombat) 15.00h, Orczy-kert
 • 1.c osztály: 2023. augusztus 28. (hétfő) 17.00h, Orczy-kert

Az új első osztályosoknak és szüleiknek szóló ismerkedő programok további részleteiről és az egyenruhák átvételének módjáról az osztályfőnökök adnak részletes tájékoztatást.

2023. augusztus 24. (csütörtök): 

 • Különbözeti vizsgák, egyéni tanrendben tanulók osztályozóvizsgája 9.00h-tól

2023. augusztus 25. (péntek):

 • Különbözeti vizsgák, egyéni tanrendben tanulók osztályozóvizsgája 9.00h-tól

2023. augusztus 29-31. (kedd- csütörtök):

 • 15.30h-tól ruhavásár az általános iskola diákjai számára.

2023. augusztus 30- szeptember 01. (szerda - péntek):

 • Gólyatábor a 7.c és a 8.c osztályosok számára Pannonhalmán. Ennek részleteiről a tájékoztató levelet kiküldtük. Az indulási és az érkezési időpont változott!

 

 1. 2023. szeptember 01. (péntek):
 • 1700h  Veni Sancte tanévnyitó szentmise az általános iskola valamennyi évfolyamának az iskola dísztermében. Az egyenruha kötelező. Gyülekező az osztálytermekben 1630h-tól. A szentmisére nagy szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket is. Délelőtt a diákok nem jönnek iskolába.

 

 1. 2023. szeptember 04. (hétfő) – „Első tanítási nap”:

Intézményünk 2023. szeptember 04-én 8:15h-tól alsó tagozatos (1-4. évfolyam), 915h-től felső tagozatos (5-8. évfolyam) tanévnyitót tart az I. emeleti díszteremben. A program egy „igazgatói óra” keretében kerül megvalósításra, amelyre szeretettel várjuk a szülőket is. Az alsó tagozatos program keretében ünnepélyes keretek között köszöntjük iskolánk legfiatalabb diákjait, az első osztályosokat.

Erre az alaklomra a patronás pólóban érkezzenek a diákok. Kérjük, a bizonyítványokat szíveskedjenek a gyerekekkel erre a napra beküldeni. Az étkezést ettől a naptól kezdve biztosítjuk a befizetettek számára. A teljes heti órarend az első tanítási napon kerül kihirdetésre.

Ezen a napon az igazgatói óra mellett csak három osztályfőnöki óra lesz megtartva. Ezt követően 12.00h-tól folyamatosan kerül sor az ebédeltetésre. Ezt követően haza tudnak menni a diákok. Az alsó tagozatosokért egységesen már 13.00h-kor tudnak jönni a szülők, a felső tagozatosok pedig folyamatosan – a saját ebédeltetési idejük után – hagyhatják el az iskolát. Amennyiben az ügyeletre igény tartanak, azt előzetesen az osztályfőnököknek szíveskedjenek jelezni.

Aznap kerül sor a tankönyvek átadására is, ezért a diákok hozzanak magukkal iskolatáskát.  

2023. szeptember 5. (kedd):

Ezen a napon – a megkapott tankönyvekkel – már az órarend szerint zajlik a tanítás. Az első évfolyamosok számára 17.00h-tól szülői értekezletet tartunk.

2023. szeptember 6-tól (szerda):

Megkezdődnek a 2-7. évfolyamosok szülői értekezletei. A pontos időpontokról az osztályfőnökök adnak részletes tájékoztatást.

2023. szeptember 15. (péntek):

Nevelőtestületi szakmai nap. Ezen a napon a diákok nem jönnek iskolába. ÜGYELET nincs.

 

 1. 2023. szeptember 1-jén új csengetési rend kerül bevezetésre:

ÓRA

ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZAT

reggeli ima

7.45 - 7.55

7. 45 - 8.00

1.

7.55 - 8.40

8.00 - 8.45

2.

8.55 - 9.40

8.55 - 9.40

3.

9.50 - 10.35

9.50 - 10.35

4.

10.50 - 11.35

10.50 - 11.35

5.

11.40 - 12.25

11.40 - 12.25

nagyszünet

12.25 - 12.50

12.25 - 12.50

6.

12.50 - 13.35

12.50 - 13.35

7.

13.40 - 14.25

13.40 - 14.25

8.

14.35 - 15.20

14.35 - 15.20

napközi, tanulószoba

15.20 - 16.05

15.20 - 16.05

 

 1. Az alsó tagozat kivonulási rendje – az előző tanévhez hasonlóan – az alábbiak szerint alakul az idei tanévben:

15:50h: 1. évfolyam főbejárat és 2. évfolyam garázskapu

16:00h: 3. évfolyam főbejárat és 4. évfolyam garázskapu

 

 1. Ügyeleti rend, késések:

Iskolán ügyeleti rendje az alábbiak szerint valósul meg a 2023/2024-es tanévben:

 • Reggeli ügyelet: 720h-tól740h-ig
 • A diákoknak legkésőbb 745h-ig kell az iskolába érkezni. Az ezt követő érkezés már késésnek számít, ami az E-naplóban kerül feltüntetésre.
 • Délutáni ügyelet: 1600h-tól 1700h-ig tart.

Kérem, az ügyeleti rendet betartani szíveskedjenek!

 

 1. Étkezési tudnivalók:

Alsó tagozat:

Azáltal, hogy az 1-4. évfolyam iskolaotthonos rendszerben látja el nevelési, oktatási feladatát, ezért az alsó tagozaton egységesen valamennyi gyermekek számára háromszori étkezést – tízórait, ebédet, uzsonnát – biztosítunk az idei tanévben is. Azok számára is biztosítjuk az uzsonnát, akik korábban mennek el az intézményből. Az ételérzékenygyermekek iskolai étkeztetéséhez szakorvosi igazolás szükséges.

További információ: Gerstenbrein Erika – etkezes.patrona@gmail.com

Az étkezés térítési díja: 1250 Ft/nap.

A befizetés módja:

Az alsó tagozat valamennyi évfolyamán (1-4. évfolyam): átutalással (számla ellenében), amit a Gazdasági Iroda küld majd ki a családok számára. A közleménybe szíveskedjenek feltüntetni a tanuló oktatási azonosítóját, nevét és osztályát.

Felső tagozat:

Az előző tanévben az 5-8. évfolyamosok szüleinek lehetőséget biztosítottunk arra, hogy eldönthessék, hányszor étkezzen gyermekük az iskolában. Az idei tanévben is megadjuk ezt a lehetőséget. Arról dönthetnek a szülők, hogy a kötelező főétkezés (ebéd) mellé kérnek-e uzsonnát is? Ezt jelezniük szükséges az étkezés befizetésekor. Az ételérzékenygyermekek iskolai étkeztetéséhez szakorvosi igazolás szükséges.

Az ebéd térítési díja: 1050 Ft/nap, az uzsonna: 190 Ft/ nap.

A befizetés módja:

 • Átutalással (számla ellenében), amit a Gazdasági Iroda küld majd ki a családok számára. A közleménybe szíveskedjenek feltüntetni a tanuló oktatási azonosítóját, nevét és osztályát.

Az átutalás paraméterei:

Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont

OTP Bank
11784009-20204134
Az átutalás szövege: a számla sorszáma, tanuló neve, osztálya

Az évközi étkezési befizetésekről a Gazdasági Iroda ad folyamatos tájékoztatást Önöknek.

 

 1. Tanulószoba:

Intézményünk a hatékony tanulás és házi feladat nyugodt körülmények között történő elkészítése érdekében, az idei évben 16 óráig biztosítja az 5-8. évfolyamosok számára a tanulószobát, azok számára, akik ezt igénylik.

Az iskola ugyanakkor megadja azt a lehetőséget is, hogy a felső tagozatos diákok a tanulószobai órákról – a hetedik óra után – már hazamehessenek. Ez azt jelenti, hogy gyermekük ebben az esetben – ha órarendjük is lehetővé teszi – 1435h-kor hagyhatja el az iskolát.

A tanulók különóráinak ismeretében arra kérem a felső tagozatos gyermekek szüleit, hogy legkésőbb 2023. szeptember 08-ig (péntek) írásban nyilatkozzanak az osztályfőnökök felé arról, hogy melyik lehetőség mellett döntöttek.

Közismert, hogy a szakkörök és a zeneiskola elindulása megváltoztathatja a szeptember elején jelzett állapotot, ezért szeptember utolsó hetében még egyszer módot adunk arra, hogy felülvizsgálhassák a tanulószobával kapcsolatos kérésüket.

Amennyiben arról döntenek, hogy gyermekük számára igénybe kívánják venni a tanulószobát, úgy az a diákokra nézve kötelező érvényű az iskolai házirend betartásával.

Amennyiben évközben igény merül fel arra vonatkozóan, hogy egy-egy esetben korábbi hazamenetelt szeretnének kérni gyermekük számára, úgy azt írásban kell megtenni az üzenőn keresztül.

 1. Középiskolai tájékoztató értekezlet:

Terveink szerint a 6. évfolyamosok szülei számára 2023. szeptember 19-én (kedd) 1700 h-kor, a 8. évfolyamosok számára pedig 2023. szeptember 28-án (kedd) 1700 h-kor kerül megszervezésre a középiskolai felvételi tájékoztató értekezlet. A programot követően kerül megtartásra az egyes osztályok szülői értekezlete.

 1. Közösségépítő nap:

Az általános iskolai évfolyamok számára 2023 őszén sokszínű, külsős családi programok megszervezésére kerül sor, amelynek részleteiről az osztályfőnökök adnak bővebb tájékoztatást. Bízunk benne, hogy sokan részt fognak venni a külső helyszínekre szervezett programon.

 1. Alapítványi befizetések:

Az alapítványi befizetések határideje: 2023. szeptember 14. (hétfő)

A befizetés módja: átutalással történik az alábbi számlaszámra:

A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány
1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Számlaszám: 10702404-68105222-51100005
Adószám: 18520211-1-43

Az alapítványi díj: 10.000Ft/hónap

Kérjük a határidő pontos betartását!

A részletfizetési vagy a mentességi kérelmüket az osztályfőnökök felé szíveskedjenek írásban benyújtani. Annak elbírálásáról az iskolavezetés hoz döntést.

Minden családnak tartalmas, eredményes tanévkezdést kívánunk!

 

 

Budapest, 2023. augusztus 25.

Gilicze Zoltán
igazgató, általános iskola
sk

 

2023. augusztus 29.