Elsőáldozás a Patronában, 2023

Mindennapi életünkben vannak olyan pillanatok amely mindenki számára egy pillanatnyi megálljt kényszerítenek ki, hogy időt adjanak lelkünk megtisztulására, a közös imádkozásra, a lelki töltekezésre. A tavalyi évhez hasonlóan, segítő testvéri szeretettel május 14-én – a Bakáts téri Budapest főplébániával szorosan együttműködve – az idei tanévben is iskolánk keretei közt szerveztük meg az elsőáldozási szentmisét az általános iskolai és a gimnáziumi diákok számára.

A segítő testvéri szeretetnek mindig vannak különleges pillanatai. Ezek egyike volt, amikor hivatásunkból és keresztény hitünkből fakadó meggyőződéssel lelkiismereti kötelességünknek érzetük, hogy – Michele Baggi plébániai kormányzó bevonásával – intézményünk keretein belül segítsük diákjaink számára a bűnbánati és a szentáldozási szentség felvételét.

Elsőáldozóink: Áhi Netti 3.c, Áhi Nimród 5.a, Bálint Jázmin 3.c, Bedő Balázs 3.a, Bedő Janka 4.a, Bezzegh Noé 8.c, Bíró Kristóf 3.a, Csuja Hanga Jázmin 7.a, Domonkos Kata 4.b, Duong Hanna Annabella 4.b, Fogarasi Hajnalka 7.c, Füle Júlia 3.a, Gáspár Ambrus 3.c, Gombos Hunor 3.c, Görcs Barbara 3.a, Grátzer-Sárossy Boglárka 9.a, Grátzer-Sárossy Flóra7.a, Holl Tamara 3.c, Illés Laura 4.b, Jancsó Laura 7.c, Jancsó Réka 7.a, Kalocsai Brúnó 4.b, Kecskeméti Fanni 4.b, Kereszty Boglárka 3.a, Kereszty Orsolya 6.b, Keszei Nikolett 3.c, Kispál Emília 3.c, Kocsis Gréta 3.c, László Dorottya 3.c, Lukácsi Réka 4.b, Moldován Róza 3.a, Nagy Norina 4.b, Opál Írisz 4.b, Palotás Aporka 4.b, Pavletits Milán 4.b, Pavletits Zalán 3.c, Pincés-Vadász Fanni 3.c, Rácz Emma Zoé 4.b, Róka Emánuel 3.c, Salasovics Imre 5.b, Schell Diána 3.c, Solti Petra 8.c, Szabó Luca 7.c, Szabó Patrícia 7.a, Szabó Sára 7.a, Szilágyi Ákos 3.c, Szinger Róza 3.c, Szteránku Lelle 4.b, Takács Borbála 3.c, Tomori Laura 5.a, Tóth Anna 5.c, Tóth Zsófia 6.b, Vajda Máté 3.c, Wéber Anna 5.a, Wéber Péter 3.b

A szentáldozók segítése küldetésünk tettekben megnyilvánuló kifejezése volt, hiszen a szentségek felvételével járó ünnepélyes időszakban mindannyian meg tudtuk élni keresztény hitünket, ki tudtuk fejezni szeretetünket. Az ünnepi szentmise az elsőáldozóink számára új, jelentős időszakot nyitott meg.  Az első találkozást az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal, amely keresztény életünk középpontja. Azt a csodálatos pillanatot amikor a kenyér és a bor magunkhoz vételével lehetőségünk van az Úrral való közvetlen találkozásra.

A zsúfolásig megtelt kápolna, a szülőkkel, hozzátartozókkal teli nagy díszterem közössége előtti gyertyás tanúságtétel, valamint a szülői áldás mindenki figyelmét az evangéliumra és Jézussal való találkozás fontosságára irányította.

Örök Atyaisten, Te adtad nekem gyermekemet, hogy a te szent akaratod szerint felneveljem. Te felhatalmaztál engem, hogy a te szent nevedben megáldjam őt. Ebben a szent órában szülői áldásomat adom gyermekemre. Áldás szálljon fejére és kísérje lépteit. Áldjon meg kedves gyermekem a mindenható Isten az Atya a Fiú és a Szentlélek. Szálljon rád az Ő áldása most és egész életeden keresztül. Ámen.

A szentmisét közös fotózás és agapé zárta.

Jézus Krisztus áldása kísérje elsőáldozóink útját mindig és mindenkor.

 

Gilicze Zoltán

2023. május 15.