Kisboldogasszony ünnepén

Szeptember 8-án – Kisboldogasszony ünnepén – az általános iskola diáksága – a hagyományos reggeli ima keretében iskolánk névadójának születése előtt tisztelgett. Közösen magasztaltuk a boldogságos Szűzanyát.

Kisboldogasszony ünnepe hozzásegített bennünket, hogy a tanév kezdetén minél jobban meglássuk iskolánk névadójának erejét, méltóságát és kiáradó szeretetét. Szűz Máriához – aki a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének – együtt imádkozva még jobban megértettük a világmindenségre kiterjedő erejét, szeretetét és jóságát.  

Kisboldogasszony ünnepén nagy erőt adott számunkra az a tudat, hogy az angyali üdvözletkor szívébe és a testébe fogadta Isten igéjét, és világra hozta az Élketet. ő hozta el az Életet, Istenünk és Megváltónk édesanyjaként.

Diákságunk a gyermeki jámborság érzületével édesanyaként követi őt.

 

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg
Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!
Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya.
Amen.

 

 

 

Gilicze Zoltán

2022. szeptember 08.