Nemzeti összetartozás napja 2023.

MINDEN ZÁSZLÓ ANNYIT ÉR, MINT A KÖZÖSSÉG, AMELY A MAGASBA EMELI

A magyar parlament 2010-ben alkotott jogszabályt a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről kinyilvánítva, hogy a több állam fennhatósága alatt élő magyarság minden tagja része az egységes magyar nemzetnek. "Minden magyar felelős minden magyarért, csak egy öntudatos nemzet képes megfogalmazni a maga sajátos érdekeit.” 

Ma a 103 éve aláírt trianoni békeszerződésre emlékezünk. 13 éve, ez a nap a magyar nemzet összetartozásának ünnepe. A zászló pedig az összetartozásunk jelképe, a magyar nép öröksége.

A hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartja össze, és ez egyben megmaradásunk záloga is.

A külhoni magyarság megőrizte nyelvét, kultúráját, nemzetéhez való ragaszkodását. 

A történelemben a magyar emberek már számtalanszor megmutatták elszántságukat, elhivatottságukat a haza iránt elkötelezettségükben. Ez az a példa, amit nekünk, ma élő nemzedéknek követnünk kell.

Trianon terhét akkor tudjuk levetni magunkról, ha hiszünk a magyarság jövőjében és ezért fontos, hogy közös ünnepléssel, énekléssel, imádsággal erősítsük a magyarság nemzeti összetartozását.

A  mai napon az alsó tagozat diáksága az udvaron., a felső tagozat pedig a nagy díszteremben méltóképpenünnepelte meg a Nemzeti Összetartozás Napját.

“Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet.”

(Juhász Gyula)

 

 

Gilicze Zoltán

 

2023. június 05.