Patrona nagyi decennium

Május 10-én – az Oltáriszentség ünnepének hétvégéjén – dr. Dellamartina Mária, Róza nővér vezetésével – a Patrona nagyik tíz éves jubilálásuk alkalmából közös szentmisén vettek részt a máriaremetei Kisboldogasszony-bazilikában. A decennium alkalmából Esterházy László plébános atya a mise keretében mondott áldást a Patronanagyik egyedülálló közösségének munkájára, az általános iskolai diákságért végzett önkéntes feladatvégzésre, amelyben első helyen a tanulók iránti szeretetteljes, személyre szabott törődés, kísérés áll. 

A Patrona nagyi program valóban egyedülálló „PH”(Patrona Hungariae)-érték, amelyben pedagógiai háttérrel rendelkező nyugdíjas nagymamák önkéntesen vesznek részt, akik a tanév során – az osztálytanítók irányítása mellett – heti rendszerességgel egyénileg foglalkoznak a diákjainkkal. 

A Patrona nagyik és a kisdiákok közötti beszélgetések, meghallgatások, mesélések, éneklések, rövid séták, vagy épp kisebb foglalkozások a személyes gondoskodásra és az odafigyelésre épülnek, amelyben pótolni igyekeznek a „pótolhatatlant”. A Patrona nagyi ugyanis személyre szabott figyelmével biztosítja azt az értékes időt, amely részéről minden esetben figyelmes és megértő jelenlétet tartalmaz. Olyan lelki idő ez, amelyet csak a nagyik tudnak nyújtani. Sok esetben ezzel a tevékenységükkel pótolják azokat anagyikat is, akik vidéken vagy nagyon távol élnek diákjainktól, vagy esetleg már az angyalok közé költöztek. 

A Patrona nagyik adott esetben részt vesznek azosztályaink liturgikus programjain, a jeles napokon, a nagyobb iskolai rendezvényeken, továbbá meghívást kapnak az érintett osztályok egyéb ünnepi eseményeire is. 

Az önkéntes feladatokat végző nagyikat – jelenleg 8 fő – a Boldogasszony nővérek közösségéből gondos odafigyeléssel Róza nővér fogja össze, koordinálja. Precíz munkájával a Patrona nagyik számára nemcsak egyeztető és tájékoztató megbeszéléseket szervez, hanem lelki témájú, Szentírásra épülő képes elmélkedéseket, értékes videókat cserél velük. Kirándulást szerveznek közösen, évente két-három alkalommal névnapos köszöntést is tartanak együtt. 

A máriaremetei zarándokhelyen jubiláló Patronanagyik imádkozva adtak hálát a sikeres tanév miatt, a diákok hitéleti elköteleződéséért, valamint a pedagógusok és a családok sorsformáló, mindennapos tevékenységéért. A kegyhelyen égi segítséget és Szent József különleges oltalmát kérték mindannyiuk további munkájára és pártfogoltjaik életére. 

A lelki programot jó hangulatú együttlét zárta.

A decennium alkalmából Isten éltesse a Patronanagyikat, hálásan köszönjük azt a sok jó amit kaptunk, egyben további sok erőt, egészséget kívánunk a közösségünkért végzett áldozatos tevékenységükhöz. 

Bízunk benne, hogy a közeljövőben mások is csatlakoznak a Patrona nagyikhoz, hiszen nagy szükségünk van rájuk!

 

Gilicze Zoltán

2023. június 13.