Szentháromság vasárnapja

A Pünkösd utáni első évközi vasárnap a Szentháromság vasárnapja. Ezen a napon köszönjük meg a mennyei Atyának, hogy kinyilatkoztatta számunkra a Szentháromság életének belső titkát. Ez a misztérium, a keresztény hitünk lényege. A háromszemélyű egy Isten keresztény hitünk központi hittétele a kereszténység legnagyobb hittitka. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző isteni személyt – Atya, Fiú és Szentlélek – imádunk egyetlen lényegben és egyetlen fönségben. Egymástól különböznek, de úgy, hogy közben egylényegűek: a lényegük egy és oszthatatlan marad. Örömmel tölt el bennünket az a tudat, hogy a keresztség szentsége révén személyes kapcsolatba kerülhetünk az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel.

„Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen”.

 

Gilicze Zoltán 

 

2021. május 31.