Terézia anya nap 2024.

Május 9-e kiemelt jelentőségű mind a Boldogasszony Iskolanővérek, mind iskolánk életében, hiszen ez rendalapítónk, Boldog Mária Terézia Gerhardinger ünnepe.

Ezen a napon évről évre az életkori sajátosságoknak megfelelően, játékos formában mutatjuk be diákjaink számára Terézia anya áldozatos tevékenységét, életútját. 

„Gerhardinger Boldog Terézia 190 éve, 1833. október 24-én alapította első iskoláját. Jézusról nevezett (Gerhardinger) Mária Terézia 1833. október 24-én Bajorországban – a németországi Neunburg vorm Waldban – alapította az Iskolanővérek Kongregációját. A tanítóként működő Rendalapító a nevelést világméretű látásmódot, átfogó felelősségtudatot kívánó, értéket közvetítő és ápoló, igazságosabb társadalom építését célzó szolgálatnak tekintette. Korának felfogásával ellentétben úgy vélte, a társadalom számára szükséges és hasznos a szegényebb rétegek lánygyermekeinek sokoldalú nevelése, oktatása. Temesvárról Münchenbe utazva elgondolkozott azon, hogy Magyarországon is lenne tennivalója az iskolanővéreknek, meggyökereztethetnék az általuk képviselt minőségi oktató, nevelő munkát a magyar lányok között is. Így került 1858-ban hat nővér és az őket kísérő két világi kisasszony Temesvárra, hogy iskolát indítsanak ott, és megalapítsák magyarországi tartományukat. A szabadságharc leverésének kilencedik évfordulója idején érkeztek a nővérek Magyarországra. Erre október 10-én került sor. A nyugatról érkezett kedvesnővérek mindent feláldozva kezdték szolgálni a magyar fiatalokat. Jelenlétük, munkájuk, szolgálatuk a helyiek önbecsülését, hitét erősítette, bizonyára ezért is volt olyan nagy sikere a temesváriak között a nővérek által vezetett iskolának.” (Részlet Lobmayer M. Judit SSND tartományfőnök ünnepi beszédéből) 

1985. november 17-én avatta boldoggá Karolina Gerhardingert (1797–1879), szerzetesi nevén Jézusról nevezett Mária Terézia anyát II. János Pál pápa Rómában.

A diákokat az ünnepi alkalommal idén is kalács és habos kakaó fogadta. 

„A teremtés kiáltására a nevelés a mi válaszunk; ez az egész világgal való szolidaritásunk konkrét kifejeződése. Ezért azon fáradozunk, hogy mindenki megfelelő képzéshez juthasson, különösen a peremre szorultak és azok, akikről mások megfeledkeztek... Együttműködünk másokkal minden szinten, megosztjuk velük karizmánkat és lelkiségünket. Együtt visszük küldetésünket a jövőbe.” (Terézia anya)

 

Gilicze Zoltán

2024. május 09.