Sikeres Erasmus pályázati akkreditáció

A Tempus Közalapítvány 2020. szeptemberében pályázatot írt ki oktatási intézmények számára az Erasmus projektekben való részvétel akkreditációjára, az oktatás és tanulás európai dimenziójának megerősítése céljából.  A sikeres akkreditációval a 2021-27-es érvényességi ciklusban egyszerűsített módon lehet pénzügyi támogatáshoz jutni a mobilitási kategórián belül. Ennek birtokában könnyebben tudunk magas színvonalú mobilitási projekteket megvalósítani, azaz támogatni oktatási céljainkat és az intézményünkben dolgozó kollégák, diákjaink szakmai fejlődését.

A Patrona 2008 óta vesz részt nemzetközi projektekben. Missziónk a lányok sokoldalú nyelvi, kommunikációs, tudományos képzése, ezért pályázatunkban az ország egyetlen katolikus leánygimnáziumaként az európai katolikus lányiskolákkal való kapcsolattartást, a 21. századi lányiskola profiljának modenizációját, a természettudományos képzés és a fenntartható fejlődés - teremtésvédelem témáját állítottunk fókuszba.
Az Erasmus projektek megvalósulása során nyert magas színvonalú tanulási eredmények és tapasztalatok beépülnek az iskola hétköznapjaiba, stratégiájába. A célok megvalósulását követően kollégáink képesek lesznek a tanult pedagógiai innovációkat óráikon hasznosítani,  jógyakorlatként akár más iskolákkal is megosztani.  A létrehozott Erasmus-csoportban minden szakmai munkaközösség képviselteti magát.

2021. február 22.