Zeneiskolai térítési díjak a 2023-2024-es tanévtől

Térítési díjak

Csoportos főtárgy (szolfézs előképző), csoportos kötelező tárgy:

Tanulmányi átlag:

Fizetendő féléves díj

Fizetendő éves díj

4,5-5,0 között

10 000 Ft

20 000 Ft

4.0-4,4 között

11 000 Ft

22 000 Ft

2,5-3,4 között

12 000 Ft

24 000 Ft

2,0-2,4 között

13 000 Ft

26 000 Ft

2,0 alatt

14 000 Ft

28 000 Ft

 

Egyéni főtárgy (hangszeres) 6 és 18 éves korig – tanulói jogviszonnyal rendelkezők:

Tanulmányi átlag:

Fizetendő féléves díj

Fizetendő éves díj

4,5-5,0 között

13 000 Ft

26 000 Ft

4.0-4,4 között

14 000 Ft

28 000 Ft

2,5-3,4 között

15 000 Ft

30 000 Ft

2,0-2,4 között

16 000 Ft

32 000 Ft

2,0 alatt

17 000 Ft

34 000 Ft

 

18-22 év közötti tanulók, – tanulói jogviszonnyal rendelkezők (hallgatói jogviszony nem megfelelő!!!), illetve akik a heti 6 tanórai foglalkozást (300 perc) meghaladják:

Tanulmányi átlag:

Fizetendő féléves díj

Fizetendő éves díj

4,5-5,0 között

20 000 Ft

40 000 Ft

3,5-4,4 között

21 000 Ft

42 000 Ft

2,5-3,4 között

22 000 Ft

44 000 Ft

2,0-2,4 között

23 000 Ft

46 000 Ft

2,0 alatt

24 000 Ft

48 000 Ft

 

Tandíjak

Második művészeti ág 18 év alatti tanulók:

Tanulmányi átlag:

Fizetendő féléves díj

Fizetendő éves díj

4,5-5,0 között

30 000 Ft

60 000 Ft

3,5-4,4 között

32 000 Ft

64 000 Ft

2,5-3,4 között

34 000 Ft

68 000 Ft

2,0-2,4 között

36 000 Ft

72 000 Ft

2,0 alatt

38 000 Ft

76 000 Ft

 

Tandíj köteles

6 év alatt,18 év felett:

  1. a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése,
  2. továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű, vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban,

aki a 22. életévét betöltötte.

Tanulmányi átlag:

Fizetendő havidíj

Fizetendő éves díj

4,5-5,0 között

30 000 Ft

60 000 Ft

4,0-4,4 között

32 000 Ft

64 000 Ft

3,5-3,9 között

34 000 Ft

68 000 Ft

3,0-3,4 között

36 000 Ft

72 000 Ft

2,0- 2,9 között

38 000 Ft

76 000 Ft

 

A tanulói jogviszony legalább egy tanítási évre létesül. A keletkezett jogviszony megszűnése, tanév közben nem vonja maga után automatikusan a befizetett térítési díj, tandíj visszatérítésének lehetőségét.

Több tanszakon tanuló növendék, egy tanszakon (főtárgy) fizet térítési díjat. További (főtárgy) tanszakon tandíjfizetésre kötelezett.

A szülőnek nyilatkoznia kell, mely tanszakra fizeti a térítési díjat!

A tanuló vagy kiskorútanuló esetében a szülő nyilatkozatot köteles tenni, hogy hány alapfokú művészoktatási intézményben vesz igénybe szolgáltatást, mely iskolába veszi igénybe a térítési díj fizetése mellett az oktatást. 20/2012 (VIII. 31.) 18§(1-3)

 

2024. április 08.