Lámpások Márton napon

A Szent Márton napi projekthét keretében – hagyományainkat folytatva – az általános iskola felső tagozatos diákjaival Szent Márton napi megemlékezést tartottunk november 10-én. Idén, a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templomban elevenítettük fel a Pannóniában született szent életét, aki Szűz Mária mellett hazánk másik patrónusa. A program keretében a diákok felolvasták könyörgéseiket:

1.) 5.a - Szent Márton nem szégyellt egy koldussal szóba állni és segíteni rajta. Példája nyomán segíts kérünk Jézusunk, hogy mi is mindig áldozatos lélekkel gyakoroljuk az irgalmas felebaráti szeretetet! Hallgass meg Urunk! 

2.) 5.b – Szent Márton a saját gazdagságát megosztotta másokkal. Segíts nekünk Jézusunk, hogy mi is mindig önzetlenül osszuk meg javainkat azokkal, akik a legjobban rászorulnak erre! Hallgass meg Urunk! 

3.) 5.c - Szent Márton mindig figyelmes és segítőkész volt másokkal. Példája nyomán segíts kérünk Jézusunk, hogy mi is észrevegyük embertársaink szorult helyzetét és segítséget nyújthassunk nekik szükségükben! Hallgass meg Urunk!

4.) 6.a – Szent Márton életében is mindig a Te kezedbe tette le életét. Erős hitével készen állt hívásodra, bármerre szólítottad. Segíts, Urunk, hogy a betegek Szent Márton alázatával fogadják kezedből akár az életet, akár a halált! Hallgass meg Urunk! 

5.) 6.b – Szent Márton, te mindig engedelmes voltál szüleidnek, elöljáróidnak. Segíts, hogy a te példád szerint mi is mindig törekedjünk az engedelmességre! Hallgass meg Urunk! 

6.) 7.c - Szent Márton, te sok ember példaképe voltál. Segíts, hogy mi is az Atya szereteteés a te példád szerint éljünk! Könyörögj értünk, hogy engedelmesen megtegyük az Atya akaratát, önzetlenül segítsünk a rászorulókon! Hallgass meg Urunk! 

7.) 8.c – Szent Márton, te már egészen fiatalon megláttad életed igazi értelmét, remeteségre és az Úr közelségére vágytál. Segíts, hogy mi is megtaláljuk életünk igazi célját, hivatásunkat! Vezess közbenjárásoddal az Isten terve szerinti úton minket! Hallgass meg Urunk! 

 

Ezt követően osztályonként 12-12 lámpásként világító mécsest is elhelyeztek tanulóink a templomban kialakított installációnál. Ez a 12-es szám azt jelképezte, hogy Szent Márton tizenkét évesen döntött úgy, hogy felveszi a kereszténységet. A kis lámpásként világító mécsesek sokáig őrzik Szent Márton emlékét, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttattja el a szentmisére érkező emberekhez. Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

 

Gilicze Zoltán

2022. november 10.