Osztálymise Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító ünnepén

Január 24-én az 5.a osztálymiséjének keretében a vigasztalás mesterére, Szalézi Szent Ferenc püspökre emlékeztünk, aki minden emberrel jóságosan bánt. Jellemző mondata volt: „Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.”

Ferenc püspököt 1661. december 8-án boldoggá, 1665. április 19-én szentté avatták.  Bosco Szent János az általa alapított rendet róla nevezte el.

Szalézi Szent Ferenc jelmondata: „Lelkeket adj, Uram, a többit vedd el!”

Istenünk, te a lelkek üdvössége érdekében úgy akartad, hogy Szalézi Szent Ferenc püspök mindenkinek mindene legyen. Segíts, hogy példája szerint mi is fáradhatatlanul szolgáljuk embertársainkat, és így mindenkor tanúságot tegyünk szereteted hatalmáról! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Ezen a napon az 5. a osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmisét Michele Baggi atyaBudapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia plébánosa – tartotta.

Könyörgéseink:

  • Istenünk! Hálát adunk Neked osztályközösségünk új tagjaiért. Add meg nekik, hogy tudják kamatoztatni és fejleszteni az Istentől kapott talentumaikat, nekünk pedig feléjük is nyitott szívét, hogy mindig készségesek legyünk hozzájuk. Hallgass meg, Urunk!
  • Kérünk Urunk, hogy mindig törekedhessünk az igazságra! Hallgass meg, Urunk!
  • Kérünk Urunk, segíts a szegényeken, és enyhítsd a betegek szenvedéseit! Hallgass meg, Urunk!
  • Add Urunk, hogy mindenkinek boldog és büntetlen élete legyen! Hallgass meg, Urunk!
  • Add Urunk, hogy a keresztény családok példájukkal hirdessék a Te dicsőségedet az egész világon! Hallgass meg, Urunk!
  • Kérünk Urunk, hogy a hétköznapi döntéseikben is mellettünk állj! Hallgass meg, Urunk!

Az osztály diáksága énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát.

Gilicze Zoltán

2023. január 26.