Ballagás 2023.

Kedves Lányok, Kedves Szülők, Nagyszülők, Hozzátartozók, Barátok,
Tisztelt Gemma nővér és Temple Rita taárnő, Kedves Kollégák!

Azt gondoljátok: a költés szekér.
Mely ballag széles országútakon?
Sas a költés; hol nem járt senki sem,
Ő arra indul fennen, szabadon.

Nagyon szeretem Petőfinek ezt a versét. Most, hogy a költő 200. születésnapját ünnepeljük, -és magam sem fiatalodom- olyan sokszor gondolok arra, hogy azért olyan frissek 200 év után is a Petőfi sorok, azért nem válnak ismétlésükben sem közhellyé, mert egyszerű csillogásukban  valahogy csiszolt gyémántként tartanak tükröt elénk.
Mármost ha nekünk itt azt mondják szekér, semmiképp sem költészetre, hanem egy hat évvel ezelőtti szörnyűségre gondolunk, mely azért mégis csodává nemesült, hiszen az Úristen úgy rendelte, hogy tragédia, szövődmény nélkül itt álltok Mindahányan. A ti évfolyamotok személyes  története úgy kezdődött, hogy ami egyszerű kirándulásnak indult, életre szóló tanítássá vált arról, hogy Pilinszky szavaival élve „jó, ha az ember hálás ezért, azért, egyszóval Mindenért”.
Például, hogy életben maradt.
És ha azt gondoltuk  volna, hogy azért ennyi izgalom elég drága Uram, most már nem kéne folytatni… ez a hat év majd rendesen  elballag széles országútakon, megszokott kamaszfájdalmakkal, szerelmekkel, tanár-diák csetepatékkal, hát nagyobbat nem is tévedhettünk volna.
Pandémia, a világ bezárt, Gemma nővér on-line esti imádságai, képiségében mozaikra szakadt, mégis az éterben láthatatlan szálakat szövő osztályfőnöki órák,  Temple Rita tanárnő vég nélküli pszihiátriai rendelője, üres egek és országutak, s bizony nem egynek közületek, súlyos, alig hordozható keresztek.
Másodszor szólított az élet Titeket arra, hogy olyan helyen járjatok, hol még nem járt senkisem s ebben a térben ne elvesszetek, hanem találjátok meg saját szabadságotokat.
Végül alig vettük le a maszkot, hogy élőben összekapaszkodva megtanuljunk újra közösségben élni és tanulni, dolgozni, ez a bizonyos szimbolikus szekeretek újra szabadesésbe került s közbeszédünket a háború , mindennapjainkat a hideg tarolta le, pokrócban ültetek hónapokon keresztül a szépen felújított termekben,  s Rékával valósásággá is vált , milyen, amikor nem csak ballagási énekként dúdolja egy nép: elmegyek, elmegyek, hosszú út porából köpönyeget veszek.
És mégis:amikor a szerenádon azt mondta nekem Laura, az örök lázadó,hogy a hat év legklasszabb pillanati a lelkigyakorlatok voltak. Amikor Zsuzsi könnyes szemmel köszönte meg a kilencedmiséket, amikor Kati azt mondta, hogy sokkal jobb volt neki a patrona, mintha a piaristákhoz járt volna, mert ez a személyesség elkíséri őt egész életére…valahol azt éreztem, talán  sikerült átadnunk a legfőbb üzenetet. Hogy sas a költés, hol nem járt senki sem, ő arra indul, fennen szabadon.


Kedves 12-esek!
Ti már nem gondoljátok, hogy az élet szekér, mely ballag széles országútakon, erről a Jóisten így rendelkezett.
De a sok csodával, mellyel övezte utatok, arra hív titeket, hogy repüljetek magasba, a pápa szavaival élve hozzátok játékba képességeiteket, arra induljatok, hol nem járt senki sem, arra induljatok, fennen, szabadon, ott találkozhattok vele is. Isten adjon neketek ehhez erőt, hitet, bátorságot s ne engédjetek el egymás kezét!
Isten áldjon Titeket!

Boldog Gerhardinger Terézia-díj 2023.

A Boldogasszony Iskolanővérek diákjai közül azokat a végzős tanítványokat tiszteli meg a rendalapítónak, Boldog Gerhardinger Teréziának emléket állító kitüntetés, akik az iskolanővérek intézményeiben töltött években kiemelkedő módon tettek tanúságot az emberségről, a keresztény értékekről. Boldog Terézia anyához hasonlóan latba vetették képességeiket, tehetségüket a közösség javára, érzékenyen válaszoltak a környezetükben felmerülő szükségletekre, és életigenlő magatartásukkal hozzájárultak az otthonos, baráti légkör megteremtéséhez. Boldog Gerhandinger Terézia díjban részesül:

Tallér Jolán 12.A

Joli osztályközösségünk és iskolánk szíve-lelke. Elkötelezett, az értékeket mindenkiben és a szépet mindenben meglátó; nem csak kiváló szellemi és művészi adottságokkal megáldott ember ő, hanem kreatívan, vidáman, a közösség tagjainak javát is keresve kamatoztatja Istentől kapott talentumait. Hálásak vagyunk Jolinak és Joliért!

Broczky Katalin 12.B

Kati komoly, kiegyensúlyozott, csendes lány. Szívesen teremt kapcsolatot, mindenkivel tud beszélgetni, érdeklődő, elfogadó. Legyen szó tanulmányi vagy közösségi munkáról, feladatról, minden helyzetben számíthattak tanárai, társai. Derűs, megnyerő egyéniségével példamutató tagja közösségünknek.

Társai előtt is bátran vállalt, őszinte hittel megélt vallásosságával és segítőkészségével jó példája Ő a tettekben is megmutatkozó tanúságtételnek.

Évek óta pedagógus pályára készül, ahogy a Boldogasszony Iskolanővérek rendalapítója Gerhardinger Karolina is fiatalkorától kezdve ezt a hivatást választotta. Tudatosan, alaposan, megfontoltan készül a jövőjére, segítve azokat, akik nyújtják feléje kezüket. Ő az, aki egész lényével, hitével, viselkedésével példa és méltó „utóda” e díj névadójának.

Tartományfőnöki dicséret

Mindazoknak, akik kiemelt tanulmányi munkájuk és a közösségért végzett szogálataik alapján tanúbizonyságot tettek arról, hogy képességeik megbecsülésével, megmunkálásával és latba vetésével munkatársaik lettek a Teremtő Istennek. Tartományfőnöknői dicséretben részesül:

12.A osztályból:

Asztalos Kata

Ambrus Kincső

Bíró Kata

Horváth Nóra

Magyarics Zsuzsa

Mezei Adél

Vas Nóra

12.B osztályból:

Bángi-Magyar Hedvig

Básti Dóra

Benis Margit

Juhász Manuéla

Rónai Piroska

Rostás Annamária

Winkler Henriett

 


 

Kapcsolódó
2023. május 09.