A Széchényi könyvtárban jártunk

Október 18-án Réka nővér vezetésével a 8.a osztály ellátogatott nemzeti könyvtárunkba, az Országos Széchényi Könyvtárba.

Időutazásunk során a könyvnyomtatás hajnalán nyomtatott könyvekkel ismerkedhettünk meg.

Megtudhattuk, hogy a legelső nyomtatott könyveket ősnyomtatványoknak, latinul incunabulumoknak nevezik.

Kézbe vehettük és végiglapozhattuk az 1455-ben, Mainzban nyomtatott Gutenberg-biblia hasonmás kiadását. Három eredeti könyv is bemutatásra került. Hartmann Schedel Világkrónikája (Nürnberg, 1493), a Német Biblia (Nürnberg, 1483) és egy nagyon érdekes fatáblás prédikációs könyv, melyhez egy vastag vaslánc volt erősítve. Ilyen vasláncokkal erősítették oda a polcokhoz az értékes kódexeket a középkorban, és ez a hagyomány a könyvnyomtatás kezdeti évtizedeiben is fennmaradt.

Láttunk eredeti aranyozott iniciálékat és festett fametszeteket is.  Schedel Világkrónikájában fametszetek segítségével követtük végig a teremtés napjait, és megtudhattuk, hogyan képzelték el a világegyetem felépítését az akkori geocentrikus világkép alapján.

A Német Biblia müncheni digitalizált példányába itt lehet belelapozni:

https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00025544?page=10,11

A bemutatott kincsek illusztrálásához szabadon felhasználható fotókat használtunk a világhálóról.

 

Takácsy Hanna 8. A osztályos diák

2023. október 18.