Osztálymise Gyertyaszentelő Boldogasszony hetén

Január 31-én a 6.b osztálymiséjének keretében Márk evangéliumából halhattunk részletet, amelyben Jézus arra bátorította a hozzá forduló elöljárót: „Ne félj, csak higgy!”

Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A jelen lévő idős Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. A mai evangélium mindkét története megerősített bennünket, hogy mindig keresnünk kell Jézust, mert ő tud igazán csak segíteni. Néha ki kell lépni az adott probléma köréből, az emberi tehetetlenség területéről és Isten segítségét kell kérni, aki számára nincs lehetetlen. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként kialakult gyertyaszentelés során agyertya Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat ma emberi testünk valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsdmeg szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Ezen a napon a 6.b osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmisét Michele Baggi atya – Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia plébánosa – tartotta. 

Könyörgéseink:

▪Add Istenünk, hogy mindig törekedhessünk az igazságra és az osztály békességre! Hallgass meg, urunk!

▪ Kérünk Urunk, adj türelmet és megértést tanárainknak, hogy minél kevesebb nehézség érje Őket általunk. Hallgass meg, urunk!

▪ Add Urunk, hogy szüleinknek, családunknak és barátainknak hosszú, boldog és egészséges életük lehessen. Hallgass meg, urunk!

▪ Add Urunk, hogy a mindennapi életünkben a te tanításod szerint éljünk. Hallgass meg, urunk!

▪ Kérünk Urunk, hogy véget érjen a háború és a szenvedés, és békesség legyen a világon. Hallgass meg, urunk!

Az osztály diáksága – hangszeres kíséret mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola és a nővérközösség tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

 

Gilicze Zoltán

2023. február 01.